Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2022–2023 m. m. bus registruojami nuo 2022 m. kovo 15 d. elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

NAUJIENOS

Ankstesni įrašai >