Rugseji 1 Sanciai 2021 2

Vokiečių gatvė 164

1–4 klasių mokiniai mokysis pirmame aukšte. Naudojasi pagrindiniu įėjimu (nuo Nemuno pusės)

5-8 klasių mokiniai mokysis antrame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės (prie sporto salės)
5a klasė – matematikos kabinete ( 20 kab.)
6a klasė – matematikos kabinete (23 kab.)
6b klasė – istorijos kabinete (22 kab.)
7a klasė – tikybos kabinete (28 kab.)
8a klasė – lietuvių k. kabinete (19 kab.)

9-10 klasių mokiniai mokysis trečiame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės (prie technologijų dirbtuvių)
9a klasė – lietuvių kalbos kabinete (36 kab.)
10a klasė – anglų k. kabinete (30 kab.)

Visi švietimo įstaigos darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose.

Svečiai į mokyklą įleidžiami pro pagrindinį įėjimą (nuo Nemuno pusės). Privalo dėvėti apsaugines kaukes.

Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ,,Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose“ VDU klasikinio ugdymo mokykloje vykdomas mokinių testavimas:
• nuo rugsėjo 13 d. kaupinių metodu 1-4 klasėse;
• nuo rugsėjo 20 d. savikontrolės testai – 5-10 klasėse

Pastaba: testuojami tik tie mokiniai, kurių tėvai pasirašę raštišką sutikimą.


KODĖL VERTA MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE

> Lankstinukas apie mokyklą

> Klasikinis ugdymas
Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

> Inovatyvios technologijos
Mokykla daug dėmesio skiria naujausių technologijų diegimui ugdymo procese. Pradinėse klasėse naudojamos inovatyvios technologijos: iMO kubai, interaktyvios grindys, robotikos ir NEULOG laboratorijos klasė, programavimui reikalingi robotukai, 3D klasė.

> Neformalusis ugdymas
Veikia meninės bei sportinės veiklos neformaliojo ugdymo užsiėmimai, programavimo ir robotikos būreliai.

> Integruoti projektai
Vykdomi įvairūs integruoti projektai – Matematika + Informacinės technologijos, Lietuvių k. + Informacinės technologijos ir kiti.)

> Tarptautiniai projektai – galimybė dalyvauti mainų programose
• Tarptautinis darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projektas „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“
• Erasmus+ projektas „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas: mūsų demokratinė alternatyva ateities Europai“
• Erasmus+ projektas „Dirbame Europai“

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Kauno Dainavos progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro“ 1, 2, 3 punktais Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vadinsis Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Čiuldienė

NAUJIENOS

Ankstesni įrašai >