Ugdymo procesą reguliuojantys dokumentai

Pamokų laikas

Vokiečių gatvė

1–4 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40

Pietų pertrauka 40 min.,
10.40-11.20 valgo 1-4 klasių mokiniai.

4 pamoka – 11.20-12.05
5 pamoka – 12.15-13.00
6 pamoka – 13.05-13.50

Nuo 15.00 val. – pailgintos dienos grupė

5–10 klasės:

1 pamoka – 8.05-8.50
2 pamoka – 9.00-9.45
3 pamoka – 9.55-10.40
4 pamoka – 10.50-11.35

Pietų pertrauka 40 min.,
11.35 valgo 5-8 klasių mokiniai,
11.50 valgo 9-10 klasių mokiniai.

5 pamoka – 12.15-13.00
6 pamoka – 13.05-13.50
7 pamoka – 13.55-14.40

Partizanų gatvė

Pamokų ir pertraukų laikas

1 pamoka – 8.00–8.45

Pusryčiai 5-10 kl. mokiniams

2 pamoka – 8.55–9.40

Nuo 9.30 pietūs 1 kl. mokiniams

3 pamoka – 9.50–10.35

Pietūs 2 kl. mokiniams

4 pamoka – 10.55–11.40

Pietūs 3-4 kl. mokiniams

5 pamoka – 12.00–12.45

Pietūs 5-10 kl. mokiniams

6 pamoka – 13.05–13.50

Pietūs dienos klubo mokiniams

7 pamoka – 14.00–14.45

8 pamoka – 14.55–15.40

Atnaujinta: 2023-03-06

Atostogų laikas

Vasaros Pavasario (Velykų) Žiemos Žiemos (Kalėdų) Rudens
Pirma klasė Nuo Iki 2023-06-14 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Antra klasė Nuo Iki 2023-06-14 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Trečia klasė Nuo Iki 2023-06-14 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Ketvirta klasė Nuo Iki 2023-06-14 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Penkta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Šešta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Septinta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Aštunta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Devinta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Dešimta klasė Nuo Iki 2023-06-23 2023-08-31 2023-04-11 2023-04-14 2023-02-13 2023-02-17 2022-12-27 2023-01-06 2022-10-31 2022-11-04
Atnaujinta: 2023-03-06

Mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Vokiečių gatvė 164

Ugdymo proceso organizavimo Mokykloje aprašas

Mokyklos nuotolinio darbo tvarka

Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarka

Kėlimas į aukštesnę klasę mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006, Nr. 28-950; 2007, Nr. 25-945; 2008 Nr.75-2986; 2009 Nr.112-4791).

PUPP laikymo tvarka

PUPP vykdomas remiantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-813;
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijomis, patvirtintomis Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.(1.3.)-VI-124.

Tėvų apeliavimas

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Partizanų gatvė 118

Atnaujinta: 2023-03-06