Akredituota Erasmus institucija

Erasmus logo

2023 m. sausio 23 d. mokyklai suteikta Erasmus akreditacija.

Untitled

Džiaugiamės, kad nuoseklus mūsų komandinis darbas vykdant tarptautinius Comenius ir Erasmus+ projektus nuo 2000-ųjų metų įgalino kokybiškai parengti Erasmus planą ir akreditacijos paraišką, kuri buvo įvertinta ir patvirtinta.

Akreditacija suteikiama visam programos etapui (2023–2027 m.).

„Erasmus“ akreditacija patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui.

Akredituotos organizacijos gali naudotis tokiais privalumais kaip:

  • Kurti savo strategiją. „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant šių tikslų.
  • Gauti pastovų finansavimą. Naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų.
  • Augti ir mokytis. Galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos.
  • Investuoti į ateitį. Stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę.