Akredituota Erasmus institucija

Erasmus logo

2023 m. sausio 23 d. mokyklai suteikta Erasmus akreditacija.

Untitled

Džiaugiamės, kad nuoseklus mūsų komandinis darbas vykdant tarptautinius Comenius ir Erasmus+ projektus nuo 2000-ųjų metų įgalino kokybiškai parengti Erasmus planą ir akreditacijos paraišką, kuri buvo įvertinta ir patvirtinta.

Akreditacija suteikiama visam programos etapui (2023–2027 m.).

„Erasmus“ akreditacija patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui.

Akredituotos organizacijos gali naudotis tokiais privalumais kaip:

  • Kurti savo strategiją. „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant šių tikslų.
  • Gauti pastovų finansavimą. Naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų.
  • Augti ir mokytis. Galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos.
  • Investuoti į ateitį. Stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę.

Erasmus+ projektas nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000132013
Mokinių ir mokytojų mobilumas moymosi tikslais 2023/24 m.m.

Projekto naujienos

Darbo stebėjimas Briuselyje

6 mobilumas
2024 m. gegužė

Stebėjimas vyko pagal programos Erasmus + mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01–KA121-SCH-000132013 priimančioje organizacijoje European School Brussels II, Belgijoje.

Šių metų gegužės 15–22 d. mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė stebėjo veiklas Tarptautinėje Briuselio II mokykloje, Belgijoje. European School Brussle II įkurta 1975 metais ir turi du padalinius (kaip ir mūsų mokykla): Woluwe (pradinė ir vidurinė) ir Evere (pradinė). Mokykloje mokosi virš 3800 mokinių, dirba apie 500 mokytojų. Veikia anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lietuvių, olandų, portugalų, suomių, švedų sekcijos. Mokiniai gali mokytis savo gimtąja kalba, bet kartu renkasi vieną iš trijų oficialių Europos sąjungos kalbų. Viduriniame ugdyme mokiniai renkasi iš 15 kalbų, nuo 9 klasės mokosi pasirinktus dalykus.

Erasmus+ projekto metu buvo analizuojamos praktikos, kaip plėtoti Europos dimensiją – dinamišką ir besikeičiančią koncepciją, apimančią tris skirtingas sąvokas: švietimas Europoje, švietimas apie Europą, švietimas Europai. Pažintis su Europos mokyklų sistemomis ir stebėjimas, kaip harmoningai veikia įvairių ES šalių švietimo sistemos paskatino ieškoti atsakymo, kaip ir ką galima būtų padaryti, kad vyrautų bendras siekinys – kiekvieno mokinio individuali sėkmė. Susitikimuose su mokytojais, lygių ir skyrių koordinatoriais buvo diskutuojama apie programų dermę, aiškumą, susitarimus. Lietuvių sekcijos pamokų metu, kaip ir kitų šalių, vyravo partneriškas bendradabiavimas, nuolatinė pagalba mokiniui. Pamokų metu šalia mokytojo dirba ir mokinio pagalbininkas, akivaizdu, kad įtraukusis ugdymas padeda panaikinti mokymosi kliūtis ir leidžia mokiniams realizuoti savo potencialą, nepaisant rasės, etninės priklausomybės, negalios, išskirtinumo. Kiekvienas mokinys ir mokytojas dirba aplinkoje, skatinančioje savivertę. Pagrindinis mokyklos principas, organizuojant įtraukųjį ugdymą, kad visi vaikai mokytųsi kartu, nepaisydami sunkumų ar skirtumų. Neatmetami ir individualūs atvejai, kai mokiniai mokosi ir kitoje aplinkoje vieni. Skirtingų mokytojų veiklose matyti, kad mokytojai kuria palankią ir įtraukią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai vertinami kaip neatsiejami klasės bendruomenės nariai, kur svarbiausia teigiamas bendradarbiavimas ir sėkmė. Mokytojai atpažįsta mokinių poreikius ir pomėgius, kad būtų galima sukurti tinkamas mokymo(si) strategijas bei priemones. Kartu su įtraukiojo ugdymo užtikrinimu mokytojai prisideda prie mokyklos kultūrės raiškos, pokyčių, telkdami išteklius, motyvuodami klasės bendruomenę dalyvauti mokyklos kultūriniame gyvenime. Teko stebėti didelę bendruomenei skirtą šventę “Foot fiestą”, kurioje vyravo olimpiniai principai, vizualus ir garsinis įprasminimas integruojant tarptautiškumą įgyvendinant futbolo varžybų dvasią. Tuo pačiu vyko ir rankų darbo patiekalų mugė, kurioje kiekviena šalis pristatė savo šalies išskirtinumą per patiekalus. Mugėje buvo galima įsigyti ir įvairių smulkių daiktų, žaislų, rūbų, augalų. Visi galėjo išbandyti sėkmę loterijose. Kiekvienas įsigijęs įvairios vertės kuponus galėjo pirktis tai, ką norėjo įsigyti už turimų kuponų vertę. Už pinigus buvo galima įsigyti tik kuponus. Šventės metu skambėjo pakili muzika, vyravo puiki nuotaika, girdėjosi daug juoko, šurmulio. Mugės tikslas – parama mokyklos numatytiems tikslams. Ypatingas dėmesys kreipiamas į darnaus vystymosi idėjų integravimą į ugdymo/si procesą skatinant išsaugoti tvarią aplinką. Mokykla be telefonų. Taip taip. Naudotis telefonu be mokytojos žinios yra griežtai draudžiama. Visur mokykloje atvirose erdvėse primenamos taisyklės. Daug dėmesio skiriamas patyčių prevencijai. Į mokyklą ne mokyklos darbuotojai gali patekti tik iš anksto užsiregistravus ir įvardinus mokyklos lankymosi tikslą. Prie mokyklos budi daug apsaugos darbuotojų. Vaikus tėvai palydi iki vartų, ten pat jų ir laukia. Į mokyklą vaikai įeina tik atėjus mokytojui juos pasikviesti. Visos klasės turi savo mokytojo laukimo vietą. Mokykloje mokiniai būna nuo 8.30 val. iki 16.00 val. Būna 2 po 1,5 val. pamokos, kitos po 45 minutes. Pertraukų metu mokiniai turi būti lauke. Lauke budi mokytojai pagal sudarytus grafikus iš visų išsiskiriantys ryškiomis liemenėmis. Stebint kasdieninį mokyklos bendruomenės gyvenimą, įžvelgta tiek panašumų, tiek skirtumų. Dirbama neskubant, įsigilinant į temą. Pamoka paprastai pradedama motyvaciniu pokalbiu, atsakoma į mokinių klausimus, aiškinamasi, kas buvo neaišku, ir tik tada pradedama analizuoti nauja tema. Dirbama pagal visoms šalims bendrąją programą, naudojasi tokiais pačiais vadovėliais tik savo gimtąja kalba. Papildomai galima rinktis ir savo šalyje naudojamus vadovėlius. Ugdymo turinys susietas su mokinių patirtimi ir poreikiais. Daug dėmesio skiriamas praktiniam žinių bei gebėjimų pritaikymui ir praktinei veiklai. Kiekvienas mokytojas dirba pagal savitą sistemą, naudoja įvairius simuliacinius akcentus, vertinimo strategijas. Mokykla daug dėmesio skiria bendruomenės telkimui, ekologijai – rūšiuojama, taupoma.

Vizito metu buvo galimybė ne tik praturtinti pedagogines žinias, bet ir pasigrožėti Briuselio senamiesčiu, jo architektūra, ieškota UNESCO saugomų objektų: aplankytas Briugės istorinis centras (mažoji Venecija).

Erasmus+ grupinis mokinių mobilumas: svečiai iš Ispanijos Sevilijos miesto IES MIGUEL DE CERVANTES mokyklos

5 mobilumas
2024 m. gegužė

Gegužės 14 -20 dienomis mokykloje svečiavosi aštuoni mokiniai ir du mokytojai iš Ispanijos Sevilijos miesto IES MIGUEL DE CERVANTES mokyklos. Grupinio mobilumo darbo tema - kultūrinis pažinimas ir darni bei tvari gyvensena. Svečiai susipažino su mokykla. Vyko diskusijos apie tvarumą, ką galime pakeisti savo gyvenime, kodėl reikia taupyti elektrą, vandenį. Buvo organizuotos žaliosios ir kūrybinės dirbtuvės. Projekto dalyviai STEAM laboratorijoje susipažino su vėjo, saulės jėgainių konstrukcija, patys galėjo konstruoti tokias mini jėgaines, elektromobilius. Kūrybinio praktinio užsiėmimo metu projekto dalyviai piešė ant šilko pastatus, kuriuos įsiminė ekskursijų metu.

Svečiams buvo organizuotos dvi ekskursijos Kaune. Kadangi tik prieš pusmetį Kauno tarpukario architektūra įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, pirmoji ekskursija ir buvo po Kauno centrinę dalį, kurioje susipažinome su ryškiausiais pastatais, įrašytais į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą: senasis Kauno funikulierius, Prisikėlimo bažnyčia, Karo muziejus, Lietuvos banko Kauno filialas, Filharmonija ir Pašto pastas. Antroji ekskursija supažindino su Kauno senamiesčiu. Be to, vyko ekskursijos Trakuose bei Vilniuje.

Kasmet mūsų mokykla dalyvauja tarptautinėje iniciatyvoje ,,River cleanup“. Šiais metais pakvietėme ir svečius išeiti ne tik pasivaikščioti prie Nemuno ir pašvarinti jo pakrantes. Apie tvarų vartojimą, gamtos saugojimą, rūšiavimą, Žemės švarinimo idėjas kalbėjome Vaikų ir jaunimo tvaraus vartojimo principais sukurtoje stovyklavietėje, „Gervių lizdas“ edukacinio užsiėmimo ,,Plastiko kelias“ metu.

Paskutinę darbo dieną aplankėme Kauno stiklo fabriką ,,Kauno stiklas“. Čia sužinojome, kad stiklas yra 100 proc. perdirbamas, ir tai gali įvykti neribotą skaičių kartų neturint jokios neigiamos įtakos stiklo ar jo užterštumui. Šiame fabrike butelių gamybos procese pakartotinai naudojamos ir gamyboje susidariusios stiklo duženos. Tokiu būdu maksimaliai išvengiama gamybinių atliekų, o tuo pačiu prisidedama prie aplinkosauginės politikos bei žiedinės ekonomikos.

Svečiai pamatė ir penkiasdešimt metų žmogaus rankų nepaliestą mišką bei nuostabaus grožio aukštapelkę Dubravos rezervatinėje apyrubėje, taip pat pasivaikščiojo taku, kur galėjo pamatyti Kalniškių konglomeratą.

Susitikimo pabaigoje pasodinome ąžuoliuką, parvežtą iš ,,Gervių lizdo“. Jis simbolizuos šią Erasmus+ grupinio mobilumo metu užsimezgusią draugystę.

Erasmus+ grupinis mobilumas Ispanijoje, Sevilijos IES Miguel de Cervantes mokykloje

4 mobilumas
2024 m. balandis

Balandžio 9-14 dienomis vyko Erasmus+ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000132013 grupinis mobilumas Ispanijoje Sevilijos IES Miguel de Cervantes mokykloje. Šešių dienų veikloje dalyvavo 8 mokiniai, 2 vaikinai ir 6 mergaitės, bei dvi mokytojos. Mokiniai dalyvavo drauge su partneriais pamokose, jiems buvo organizuoti pokalbiai- diskusijos darnaus bei tvaraus gyvenimo temomis. Mobilumo dalyviai susipažino su Sevilijos istoriniais objektais: Marijos Luizos parku, Ispanijos aikšte, Katedra, Alkazaro rūmais, Alfonso XIII viešbučiu dalyvaudami dviračių ture, o žygyje su baidarėmis Gvadalkivyro upe matė Aukso bokštą ( Torre del Oro), Izabelės II tiltą ir šiandieninės architektūros simbolį Navigacijos bokštą. Aplankė nuostabaus grožio Prancūzijos Šv. Liudviko bažnyčią (Iglesia de San Luis de los Franceses).

Po pamokų pažintinę veiklą tęsė su partneriais, vaikščiojo po Sevilijos istorinį centrą, aplankė ir Sevilijos grybą (Metropol porosol), grožėjosi iš jo apžvalgos aikštelės miesto panorama. O pažintį su Ispanijos kultūra vainikavo Sevilijos pavasario mugės atidarymas Sevilijos Feria de Abril). Tai šventė, kurioje, atrodo, dalyvauja visi Sevilijos ir apylinkų gyventojai. Partnerių šeimos pakvietė dalyvauti šioje šventėje ir svečius iš Lietuvos.

Ši programa padėjo dalyviams kartu su ispanų partneriais tobulinti anglų kalbos žinias, ugdyti pasitikėjimą savimi ir socialinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, tobulinti skaitmeninius įgūdžius ir gerą tvarią praktiką, kad išsaugotume mūsų planetą. Bendradarbiavimą vainikavo bendras sieninės tapybos darbas ,,Erasmus“ , kuris simbolizuos gražią dviejų šalių mokinių draugystę.

Prieš kelionę namo projekto dalyviai aplankė dar vieną Ispanijos miestą - Malagą. Čia matė romėnų teatrą ir Alkazabos tvirtovę, didingą Katedrą, o Pikaso muziejuje, įkurtame XVI a. rūmuose, apžiūrėjo įžymiojo dailininko paveikslus.

Į Lietuvą Erasmus+ projekto dalyviai grįžo kupini įspūdžių ir naujos patirties, o gegužės mėnesį laukiame svečių: pas mus atvyks 8 ispanų mokiniai ir du jų mokytojai.

ERASMUS+ KA1. Darbo stebėjimo mobilumo projektas Italijoje

3 mobilumas
2024 m. kovas

Erasmus+ darbo stebėjimo mobilume SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO"BONITO.COSENZA' Castellemare, Italija, 2024 03 12- 2024 03 15 dalyvavo VDU klasikinio ugdymo mokyklos bendra komanda: direktoriaus pavaduotojos ugdymui Auksė Urbonienė, Jurgita Sūnelaitienė, Ramunė Šmitienė ir anglų kalbos mokytoja Greta Jonaitienė. Mobilumo tikslas tobulinti darbuotojų kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, gerbiant mokinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etinį tapatumą. Darbo stebėjimas buvo nukreiptas į įvairiapusiškesnį ugdymo idėjų supratimą stebint praktines veiklas kitos šalies mokykloje, ypatingą dėmesį kreipiant į ugdymo organizavimą, inovatyvumą, darnaus vystymosi idėjų integravimą į ugdymo/si procesą. Vizito metu mokytojos stebėjo, kaip užsienio kolegos dirba daugiakultūrinėje erdvėje, kaip išnaudoja vietos aplinką ir taiko įvairias ugdymo priemones bei metodus mokydami, organizuodami ugdymą, įtraukdami bendruomenę, skatindami išsaugoti tvarią aplinką. Be to, užmezgė ryšius tolimesniam tarptautiniam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Mokyklų atstovai pristatė savo mokyklas, vykdomas mokymo programas, taikomus ugdymo metodus. Mokytojos stebėjo praktiškai taikomus metodus mokant specialiųjų poreikių turinčius mokinius, domėjosi, kaip jiems yra pritaikytos praktinio mokymo vietos, kaip jiems sekasi integruotis į visuomenę. Stebint kasdieninį mokyklos bendruomenės gyvenimą, įžvelgta tiek panašumų, tiek skirtumų - pamokų trukmė ilgesnė nei mūsų – po 60 min. , mokykloje mokiniai nevalgo, atsineša pietus arba eina namo per pietų pertrauką. Po pamokų, kaip ir pas mus, vyksta neformaliojo ugdymo užsiėmimai.

Ugdymo turinys susietas su mokinių patirtimi ir poreikiais. Daug dėmesio skiriama praktiniam žinių bei gebėjimų pritaikymui ir praktinei veiklai, tvarumo ugdymui. Mokykla turi lauko klasę, mokyklos daržą.

Darbo stebėjimo metu dalyvės taip pat patobulino ir bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacijos, nes teko bendrauti su įvairiais specialistais, mokytojais, dirbti komandoje, bendrauti užsienio kalba.

Projekto dalyviams buvo sudaryta programa – gimtosios ir užsienio kalbų, meno pamokų stebėjimas mokykloje bei edukacinės ekskursijos į Castellammare di Stabia romėnų vilą, kurioje drauge su mokiniais tyrinėjo senovės romėnų freskas ir mozaikas, panašias į tas, kurios yra Pompėjoje, ir Castellammare di Stabia Švč. Mergelės Marijos katedrą (16 a.) bei senamiestį. Be to, mokytojos aplankė Pompėją, Neapolį, Sorento.

Erasmus+ mobilumo projektas 2023-1-LT01-KA121-SCH-000132013
Darbo stebėjimas
SCUOLA SECOND ARIA DI I GRADO"BONITO.COSENZA' Castellemare di Stabia

ERASMUS+ KA1 mokytojų profesinio tobulėjimo kursai ,,Klasės durys atvertos pasauliui – mokymasis už klasės ribų“

2 mobilumas
2024 m. vasaris

Mokyklos administracijos komanda vasario 12 – 22 d. dalyvavo ERASMUS+ KA1 mokytojų profesinio tobulėjimo kursuose Prancūzijoje, Gvadelupėje, ,,Klasės durys atvertos pasauliui – mokymasis už klasės ribų“. Pagrindinės kursuose nagrinėtos problemos:

• kodėl globalizacija stiprina įtrauktį, išryškina tautinį ir kultūrinį tapatumą,
• kaip integruoti tarptautiškumo ugdymą į mokomuosius dalykus.

Kursuose labai daug dėmesio skirta aplinkos poveikiui - kad mokinys jaustųsi emociškai gerai, aplinka turi būti sukurta taip, kad pagerintų mokymąsi ir patirtį.

Daugelis mokytojų susiduria su tarptautiškumo ir nacionalinės tapatybės pusiausvyros dilema, ypač vienos tautos šalyse, kaip kad mūsų. Šiuose kursuose buvo aptarta, kaip mokymo programos internacionalizavimas sustiprina tautinį identitetą. Mokydamiesi apie unikalius savo ir kitų kultūrų bruožus, mokiniai geriau supranta savą tautinę tapatybę, kartu ugdo tolerancijos ir priėmimo jausmus. Kursuose ,,Klasės durys atvertos pasauliui – mokymasis už klasės ribų“ komanda įgijo šias kompetencijas: geresnė valdymo ir personalo kompetencija, novatoriški mokymo metodai ar priemonės, Europos dimensija integruota į mokymo programas, patobulintos kalbos žinios, modernizuota mokymo programa, mokymo ir mokymosi organizavimas ES lygmeniu, sustiprintas bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių; geresnė tarptautinės veiklos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir tolesnių veiksmų kokybė.

Mokymasis vyko per patirtį, netradicinėse aplinkose, todėl emocijos padėjo išplėtoti praktinį pritaikomumą. Taiklios įžvalgos praplėtė suvokimą apie tarptautiškumo strategijos svarbą mokyklos kontekste. Konkretūs patarimai papildė teorinę medžiagą, kurią bus galima pritaikyti organizuojant ugdymo procesą ir projektines veiklas. Komanda gavo daug pavyzdžių, kaip galima įtraukti įvairių dalykų mokymą ir ugdyti komunikavimo, pažinimo, pilietiškumo, kultūrinę, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kūrybiškumo kompetencijas netradicinėje aplinkoje.

Erasmus+ projektas nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000132013
Mokinių ir mokytojų mobilumas moymosi tikslais 2023/24 m.m.
2 mobilumas

ERASMUS+: Mokytojų stažuotė Sicilijoje

1 mobilumas
2023 m. spalis

Spalio 28 - lapkričio 4 dienomis mokytojos Eglė Vanskevičiūte ir Indrė Lekauskienė dalyvavo Erasmus+ kursuose "Innovative teaching methods" saulėtoje Sicilijoje, Palerme. Visą savaitę mokytojos turėjo galimybę pažinti Sicilijos kultūrą, bendrauti su įvairių valstybių mokytojais, bet ir atliko įvairias kūrybines ir praktines veiklas, mokėsi, kaip tinkamai taikyti ICT technologijas, efektyviau organizuoti darbą grupėse, aiškinosi, kokios veiklos galimos neformalioje aplinkoje. Įgijusios naujų žinių ir įkvėpimo, mokytojos nekantrauja viską išbandyti su mokiniais.

Džiaugiamės sulaukę iš organizatorių puikių mūsų mokytojų įvertinimų ir noro bendradarbiauti. Puiku, kad galime semtis įvairių šalių mokymo(si) patirties ir išbandyti praktinius užsiėmimus, dalintis gerąja savo pačių patirtimi, ieškoti to, kas geriausia mūsų mokiniams ir bendruomenei.

Erasmus+ projektas nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000132013
Mokinių ir mokytojų mobilumas moymosi tikslais 2023/24 m.m.
1 mobilumas

Atnaujinta: 2024-06-03