Antikos architektūra mokinių piešiniuose

Antikos kultūros istorijos pamokos moko kasdieninėje aplinkoje įžvelgti Antikos meno, kuris įkvepia daugelį įvairių sričių menininkų ir kūrėjų, elementus. Skaitydami įvairių laikmečių literatūros kūrinius, žvelgdami į dailės ar architektūros šedevrus mokomės atpažinti ir savitai interpretuoti antikinius elementus.