Simboliai

Mokyklos himnas

MANO PRIEMIESTIS

Janina Degutytė

Mano priemiestis. Šančiai. Akmens ir smėlis.
Mažyčių namelių, mažyčių sodelių eilės.
Ir pavasario klevas – kaip žalias, vingrus šešėlis,
Nuo nevaikiškų ašarų drėgnos lūpos ir eilės.

Mano priemiestis. Šančiai.
Ir naktis – kaip mano šešėlis,
Ir nuo Nemuno vėjas – nepagirdantis, drungnas,
Pro pirštus išslystantis laikas – lyg baltas pakrančių smėlis,
Ir vanduo, surakinęs kaklą … Kur dugnas? Kur dugnas?

Mano priemiestis. Šančiai. Neapykantos mokykla ir meilės.
Pro pirštus išslystantis laikas – lyg baltas pakrančių smėlis,
Ir pavasario klevas – kaip žalias, vingrus šešėlis,
Ir truputį sūrokos lūpos ir eilės.

Mokyklos emblema

KTU-mokykla-logo

Mokyklos vėliava

KTU-mokykla-logo

Mokyklos uniformų ženkleliai

Emblema_5 cm_svarkui
Atnaujinta: 2021-09-16