Mokomoji kalba – lietuvių.

Mokykloje veikia lopšelio-darželio grupės.

Mokykla siekia tapti klasikinio ugdymo gimnazija/licėjumi.
Šiuo metu yra rengiamos klasikinio ugdymo programos.

• Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

• 2021/2022 m.m. diegiame klasikinio ugdymo elementus į ugdymo planą įtraukdami šiuos papildomus dalykus:
– Dailės raiška 1- 4 klasės
– Antikinis teatras 1 -4 klasės
– Antikos kultūra 5 – 8 klasės
– Antikos filosofija 9 – 10 klasės
– Lotynų kalba 5 ir 9 klasės
– Retorika 9 – 10 klasės
– Logika 9-10 klasės
– Daugiau dėmesio bus skiriama matematikos, kalbų mokymui

• Visų dalykų žinias mokiniai gali gilinti Mokomųjų dalykų klubuose: ruošiami mokiniai olimpiadoms, konkursams, teikiamos konsultacijos turintiems mokymosi sunkumų.

• Šiandienis ugdymas neatsiejamas nuo naujųjų technologijų, todėl daug dėmesio skiriama ir IKT panaudojimui pradiniame bei pirmos pakopos pagrindiniame (5–8 klasių) ugdyme. Mokykloje vyksta integruotos pradinių klasių ir IKT pamokos mokantis įvairių dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo. Siūlome naują, unikalų mokymo būdą — „iMO“ interaktyvius kubus. Tai leidžia vaikams mokytis judant.

• Mokykloje yra planšetinių kompiuterių klasės, dvi stacionarių kompiuterių klasės, „iMO“ kubų klasė, 3D klasė, NEULOG ir PANDA laboratorijos.

• Ir toliau veiks nemokama Pailgintos dienos mokykla.
Pailgintos dienos mokykla leidžia ne tik atlikti vaikams namų darbų užduotis, bet ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudarant jiems sąlygas saviraiškai neformaliajame ugdyme. Mokinių užimtumas užtikrinamas iki 18 val.

KLASE
Šiais mokslo metais mokykloje yra 14 klasių, kuriose mokosi 262 mokiniai ir 4 darželio grupės (59 vaikai).

Mokykloje dirba 29 pedagogai: 4 mokytojai ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 8 vyresnieji mokytojai ir 6 mokytojai.

Kuo garsi mokykla?

Tarptautiniais projektais.

BMT tinklo įkūrimo inicijavimu Kauno mieste.

Inovatyviomis mokymo priemonėmis.

Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimu:
• Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“;
• ESFA projektas „Modernios technologijos švietimui“.

Kodėl verta čia mokytis?

Galimybė mokytis pagal savo poreikius ir gebėjimus.

Galimybė mokytis virtualioje erdvėje dviejose planšetinių kompiuterių klasėse.

Galimybė mokytis inovatyviai.

Galimybė mokytis robotikos klasėje.

Galimybė mokytis 3D klasėje.

Atnaujinta: 2021-09-16