Mokomoji kalba – lietuvių.

Mokykloje veikia lopšelio-darželio grupės.

Mokykla siekia tapti klasikinio ugdymo gimnazija/licėjumi.
Parengtos klasikinio ugdymo programos vertinamos ŠMSM.

• Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

• Diegiame klasikinio ugdymo elementus į ugdymo planą įtraukdami šiuos papildomus dalykus:
– Antikos kultūra 5–8 klasės
– Antikos filosofija ir logika 9–10 klasės
– Lotynų kalba 5,6 ir 9,10 klasės
– Retorika 9 – 10 klasės
Neformalaus ugdymo:
– Dailės raiška 1–4 klasės
– Teatras 1–4 klasės

• Į visus mokomuosius dalykus integruojami klasikinio ugdymo elementai:
loginis mąstymas ir reflektavimas, retorika, filosofija, klasikiniai ir šiuolaikiniai menai, klasikinės ir šiuolaikinės kalbos, darnus vystymasis ir socialinis emocinis ugdymas.

• Visų dalykų žinias mokiniai gali gilinti Mokomųjų dalykų klubuose: ruošiami mokiniai olimpiadoms, konkursams, teikiamos konsultacijos turintiems mokymosi sunkumų.

• Šiandienis ugdymas neatsiejamas nuo naujųjų technologijų, todėl daug dėmesio skiriama ir IKT panaudojimui pradiniame bei pirmos pakopos pagrindiniame (5–8 klasių) ugdyme. Mokykloje vyksta integruotos pradinių klasių ir IKT pamokos mokantis įvairių dalykų: lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo. Siūlome naują, unikalų mokymo būdą — „iMO“ interaktyvius kubus. Tai leidžia vaikams mokytis judant.

• Veikia visos dienos mokyklos grupė.
Visos dienos mokyklos grupė leidžia ne tik atlikti vaikams namų darbų užduotis, bet ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudarant jiems sąlygas saviraiškai neformaliajame ugdyme. Mokinių užimtumas užtikrinamas iki 17 val.

Kuo garsi mokykla?

Tarptautiniais projektais.

Yra UNESCO asocijuotų mokyklų tinkle narė.

SEU Mokykla.

Darni Mokykla.

BMT tinklo įkūrimo inicijavimu Kauno mieste.

Inovatyviomis mokymo priemonėmis.

Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimu:
• Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“;
• ESFA projektas „Modernios technologijos švietimui“.

Kodėl verta čia mokytis?

Galimybė mokytis pagal savo poreikius ir gebėjimus.

Galimybė mokytis emociškai saugioje aplinkoje.

Galimybė ugdytis gilesnes bendrakultūrines kompetencijas.

Galimybė mokytis inovatyviai.

Galimybė mokytis robotikos klasėje.

Galimybė mokytis 3D klasėje.

Atnaujinta: 2024-03-21