Informacija apie darbą šiais mokslo metais

Rugseji 1 Sanciai 2021 2

Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ,,Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose“ VDU klasikinio ugdymo mokykloje vykdomas mokinių testavimas:
• nuo rugsėjo 13 d. kaupinių metodu 1-4 klasėse;
• nuo rugsėjo 20 d. savikontrolės testai – 5-10 klasėse

Pastaba: testuojami tik tie mokiniai, kurių tėvai pasirašę raštišką sutikimą.

Vokiečių gatvė 164

1–4 klasių mokiniai mokysis pirmame aukšte. Naudojasi pagrindiniu įėjimu (nuo Nemuno pusės)

5-8 klasių mokiniai mokysis antrame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės (prie sporto salės)
5a klasė – matematikos kabinete ( 20 kab.)
6a klasė – matematikos kabinete (23 kab.)
6b klasė – istorijos kabinete (22 kab.)
7a klasė – tikybos kabinete (28 kab.)
8a klasė – lietuvių k. kabinete (19 kab.)

9-10 klasių mokiniai mokysis trečiame aukšte. Naudojasi įėjimu iš kiemo pusės (prie technologijų dirbtuvių)
9a klasė – lietuvių kalbos kabinete (36 kab.)
10a klasė – anglų k. kabinete (30 kab.)

Visi švietimo įstaigos darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose.

Svečiai į mokyklą įleidžiami pro pagrindinį įėjimą (nuo Nemuno pusės). Privalo dėvėti apsaugines kaukes.

Partizanų gatvė 118

Numatyti keturi skirtingi įėjimai ir išėjimai:
1 kl., 3 kl. – pro pagrindinį įėjimą,
2 kl., 4 kl. – pro šoninį įėjimą pradinių klasių korpuse,
6 kl., 8 kl., 9 kl. – pro šoninį įėjimą nuo „Saulėtekio“ parduotuvės pusės,
5 kl., 7 kl. – pro įėjimą nuo Partizanų g.

Rodyklėmis nurodytas kelias, kuriuo arčiausiai pasiekiamos mokymosi, valgymo vietos. Mokinių judėjimo kryptys pažymėtos skirtingų spalvų nuorodomis: geltona – pradinių klasių mokiniams, oranžinė – 5-9 klasių mokiniams, žalia – valgykla ir sporto salė.

Kiekvienai 5-9 mokinių klasei skiriamas konkretus kabinetas, kuriame vyks pamokos užtikrinant, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai:
5a kl. – 211 kab.,
5b kl. – 216 kab.,
5c kl. – 210 kab.,
6a kl. – 119 kab.,
6b kl. – 121 kab.,
6c kl. – 120 kab.,
7a kl. – 220 kab.,
7b kl. – 221 kab.,
7c kl. – 218 kab.,
8a kl. – 324 kab.,
8b kl. – 320 kab.,
9a kl. – 326 kab.

Pašaliniai asmenys ugdymo proceso metu į mokyklą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas būtinas formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimui.

Atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į mokyklos vidų ribojamas nustatant tam skirtas erdves ar vietas – I aukšto fojė.

Atnaujinta: 2021-11-02