Knygnešio diena

Knygnešio diena

Kovo 16 d. paminėjome Knygnešio dieną. Visose klasėse kalbėjome apie šį svarbų lietuvių tautai ir kalbai reiškinį. 5 – 7 klasėms vyko integruotos pamokos mokyklos bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Ingrida Jatkauskienė pristatė mokiniams informaciją apie knygnešystę, o istorijos mokytoja Zita Žemaitienė pateikė ta tema klausimyną. Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu. Persekiotas rusų valdžios.knygnešiai, spaudos gabentojai iš užsienio ir jos platintojai per 1864–1904 lietuvių spaudos draudimą. Knygnešių veiklą skatino Didžiosios Lietuvos lietuvių poreikis skaityti gimtąja kalba (19 a. viduryje ja skaitė iki trečdalio, amžiaus pabaigoje – apie pusę lietuvių). Buvo gabenama Mažojoje Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose išleista spauda.

5-6 klasėms lietuvių kalbos mokytojos Nijolė Brazdžiuvienė ir Ramunė Šmitienė organizavo pamoką viktoriną, kurios metu mokiniai išklausė bibliotekos vedėjos parengtos informacijos apie knygnešystę, o paskui atsakė į klausimus, sprendė kryžiažodžius. Penktokai šiai dienai parengė ir informacinius pranešimus, kurie eksponuojami mokyklos erdvėse.