Kodėl verta mokytis mūsų mokykloje

> Mokinių priėmimas į mokyklą

> Lankstinukas apie mokyklą

> Klasikinis ugdymas

Klasikinio ugdymo tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

Klasikinis-ugdymas

> Inovatyvios technologijos

Mokykla daug dėmesio skiria naujausių technologijų diegimui ugdymo procese. Pradinėse klasėse naudojamos inovatyvios technologijos: iMO kubai, interaktyvios grindys, robotikos ir NEULOG laboratorijos klasė, programavimui reikalingi robotukai, 3D klasė.

> Neformalusis ugdymas

Veikia meninės bei sportinės veiklos neformaliojo ugdymo užsiėmimai, programavimo ir robotikos būreliai.

> Integruoti projektai

Vykdomi įvairūs integruoti projektai – Matematika + Informacinės technologijos, Lietuvių k. + Informacinės technologijos ir kiti.)

> Tarptautiniai projektai – galimybė dalyvauti mainų programose

• Tarptautinis darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) projektas „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“
• Erasmus+ projektas „Žiedinė ekonomika ir tvarus turizmas: mūsų demokratinė alternatyva ateities Europai“
• Erasmus+ projektas „Dirbame Europai“