Pailgintos dienos grupė

Pradinių klasių pailgintos dienos grupė

Mokykloje Vokiečių gatvėje 164 veikia nemokama pailgintos dienos grupė pradinių klasių mokiniams. Joje vaikai gali ne tik atlikti namų darbų užduotis, bet ir ugdytis kūrybinius gebėjimus, lavindami saviraišką neformaliajame ugdyme. Mokinių užimtumas užtikrinamas iki 17.00 val.

Tikslas – organizuoti saugią mokinių priežiūrą po pamokų, kryptingai ugdant bendrąsias, kultūrinę- meninę bei socialines emocines mokinių kompetencijas.

Uždaviniai:
• suteikti pagalbą ir konsultacijas ruošiant namų darbus, šalinant mokymosi spragas;
• mokyti vaikus jausti atsakomybę už savo poelgius, veiklas, mokslą;
• skatinti draugiškus tarpusavio santykius;
• mokyti darnios gyvensenos.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas:
I–V – 15.00 – 17.00

Dienotvarkė:
Po pamokų iki 15.00 – pamokų ruoša ir konsultacijos su savo pradinių klasių mokytojomis (pertraukų metu: žaidimai); pasirinkti neformalaus ugdymo būreliai:
• Šokio studija
• Jaunučių choras
• Antikinis teatras
• Robotika
• Jaunasis gamtininkas
• Stiprūs, drąsūs, vikrūs
• Futbolas

15.00 – 17.00 pradinių klasių mokytojų organizuojama mokinių kūrybinė veikla, žaidimai ir pasivaikščiojimas lauke:
Pirmadienis –Kūrybinės dirbtuvės (mokytoja E.Matelionienė)
Antradienis – Jaunasis animatorius (mokytoja E.Jokubonytė)
Trečiadienis – Išradingųjų klubas (mokytoja R. Žičkienė)
Ketvirtadienis – Konstruktoriai (mokytoja V. Šitikovienė)
Penktadienis – Dainuojame angliškai (mokytoja R.Visockienė)

Su mokiniais grupėje dirba du pedagogai ir mokytojo padėjėja.

Pastaba: priklausomai nuo oro sąlygų ar kitų įvairių priežasčių bei susidariusių aplinkybių dienos režimas gali kisti.

Dalykiniai klubai, skirti konsultacijoms:

• Pradinių klasių anglų k. klubas „Let’s play English“
• Matematikų klubas
• Jaunųjų chemikų klubas
• Eko darbeliai
• Mažųjų rašytojų klubas 5 kl.
• Lietuvių kalbos klubas
• Lietuvių kalbos klubas
• Anglų kalbos klubas
• Klubas „Keliauk“
• Istorikų klubas
• Jaunųjų biologų klubas
• Jaunųjų fizikų klubas

Atnaujinta: 2022-11-18