Visos dienos mokykla

Mokykloje veikia Visos dienos mokykla pradinių klasių mokiniams. Joje vaikai gali ne tik atlikti namų darbų užduotis, bet ir ugdytis kūrybinius gebėjimus, lavindami saviraišką neformaliajame ugdyme. Mokinių užimtumas užtikrinamas iki 17.00 val.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas:
I–V – 15.00 – 17.00

Tikslas – saugaus ir kryptingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Uždaviniai:
• individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui pabaigiant ruošti namų ruošos darbus, saugus mokinių užimtumas po pamokų nuo 15 val. iki 17 val.;
• mokinių socializacijos galimybių plėtojimas;
• ugdymo turinio papildymas panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas, priemonių įvairovė;
• socialinės mokyklos partnerystės plėtojimas;
• formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas.

Dienotvarkė:
15.00-15.10 val. – Prisistatymas, užkandžiai.
15.10-15.30 val. – Nebaigtų užduočių laikas.
15.30-15.35 val. – Pasiruošimas laikui lauke ir būreliams (persirengimas, priemonių pasiėmimas, ruošiamės ir rikiuojamės eiti į būrelius ir lauką).
15.35-16.20 val. – Būreliai. Laikas lauke, lauko žaidimai (esant nepalankioms oro sąlygoms – užsiėmimai kabinete).
16.20-16.25val. – Ruošiamės ir rikiuojamės grįžti į kabinetą.
16.25-17val. – Įvairūs užsiėmimai: stalo žaidimai, dėlionės, kryžiažodžai, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas ir kt.). Jei yra nebaigtų užduočių, skiriame joms laiką.

Pasirinktinai Pirmadieniais – Penktadieniais:
• Pasakų diena, skaitymo valandėlės, filmų peržiūra.
• Gamtos diena – stebėjimai, tyrimai ir kt. Patyriminės, pažintinės veiklos.
• Veiklos netradicinėse aplinkose.
• Aktyvaus sporto diena. Draugiškumą ugdančios veiklos.
• Užduotėlės smulkiajai motorikai lavinti.
• Kūrybinės dirbtuvės (piešimas ant asfalto, akmenukų ir kt.).
• Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, pasivaikščiojimai gamtoje.

Atnaujinta: 2024-05-09