Pagalba mokiniui

logo

Mokykloje sudaryta Vaiko gerovės komisija.

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka

1. Dalyko mokytojas

Iškilus problemai, informuoja klasės auklėtoją.

2. Klasės auklėtojas

Kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti problemą ir jam padėti. Esant rimtai problemai, skambina mokinio tėvams į namus, kalbasi su tėvais arba kviečia juos į mokyklą. Jei negali problemos išspręsti, kreipiasi į specialistus.

3. Specialistai: socialinė pedagogė, logopedė, spec. pedagogė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kalbasi su mokiniu, veda individualias konsultacijas mokiniams bei jų tėvams, kartu su klasės auklėtoju kontroliuoja jo lankomumą, stebi mokymosi rezultatus. Reikalui esant siūlo kreiptis į specialistus kitose tarnybose (VTAT, PPT, psichinės sveikatos centras, policija, seniūnijos ir kt.). Neišsprendus problemos, mokinys svarstomas vaiko gerovės komisijoje ir kt.

4. Vaiko gerovės darbo grupė

Svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, reikalui esant – drausmines nuobaudas (raštiškas įspėjimas, trišalių sutarčių pasirašymas ir kt.). Į posėdžius kviečiami mokinių tėvai, arba gaunamas iš tėvų raštiškas sutikimas.

5. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Savivaldybės administracijos direktorius vaikui skiria priežiūros priemonę.

Kur kreiptis

> Kauno Pedagoginė Psichologinė tarnyba:
Psichologų konsultacija (registracija) Kasdien nuo 8 iki 16 val. (8 37) 423284
Pedagoginis psichologinis įvertinimuas (registracija) Kasdien nuo 8 iki 16 val. (8 37) 424881
> Kauno Dainavos Jaunimo centras:
Pirmadieniais – Penktadieniais nuo 8 iki 20 val. (8 37) 45 28 85
Psichologinė pagalba telefonu ir internetu:
Jaunimo linija Budi savanoriai konsultantai I-VII
visą parą
8 800 28888
Vaikų linija Budi savanoriai, profesionalai konsultantai I-VII
11:00 – 21:00
116 111
Pagalbos moterims linija Budi savanoriai, profesionalai konsultantai I-V
10:00 – 21:00
8 800 66366
Vilties linija Budi savanoriai, profesionalai konsultantai I-VII
visą parą
116 123
Kiti pagalbos telefonai:
Kauno m. Panemunės policijos komisariatas Šančių-Panemunės policijos nuovada I-VII
8.00-17.00
(8 37) 342060
Greitosios medicinos pagalbos stotis I-VII
visą parą
Bendrasis pagalbos numeris 112
Všį Kauno Šančių poliklinika

Vaikų registratūra I-V
8:00 – 19:00
(8 37) 342056

V.E.I.K. programa – mokiniams

logo

Mokyklos mokiniams ugdyti socialinius gebėjimus, stiprinti psichinę sveikatą, žinoti ir atpažinti savo jausmus, juos ugdyti ir lavinti padeda Šeimos santykių instituto akredituota Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa (V.E.I.K.). Šios programos mokėsi ir jo vadovėmis tapo mokyklos socialinė pedagogė Sigita Davidonienė ir spec. pedagogė Sandra Kamarauskė. V.E.I.K. programa – tai socialinių įgūdžių mokymasis, supažindinamas su emocijų išraiškos įgūdžiais būti tvirtais, mokėti spręsti problemas, įveikti kasdienį stresą, tinkamai valdyti pyktį. Programa skirta 9-18 metų vaikams, programos trukmė 33 valandos. Ši programa skatina vaikų motyvaciją, grupės (komandinio darbo) bendravimą ir bendradarbiavimą, atsakingumą, pagarbą ir toleranciją vieni kitiems, laiko kontrolės lavinimą. Šiuose grupės užsiėmimuose dalyvauja 6-8 klasių mokiniai, grupės sudėtis įvairi – mergaitės, berniukai. Grupių užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę. Ši programa – puiki priemonė stiprinti vaikų psichinę sveikatą bei konfliktų, patyčių, tolerancijos ir savižudybių prevencijai.

Atnaujinta: 2023-12-02