Švietimas

Mokykla teikia formaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio) ir neformaliojo ugdymo paslaugas.

Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Atnaujinta: 2021-09-23

Neformalusis ugdymas

Vokiečių gatvė 164

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai

Menų
• Šokio studija 1-4 kl.
• Šokio studija 5-6 kl.
• Jaunučių choras 1- 4 kl.
• Antikos teatras 1 - 4 kl.
• Dainavimo studija 5- 10 kl.
• Dailės studija 5 - 8 kl.
• Keramika 1 - 4 kl.

Sporto
• Drąsūs, stiprūs, vikrūs 1 - 4 kl.
• Futbolas 5 - 8 kl.
• Krepšinis 9 - 10 kl.
• Programavimas ir informatika 1 - 2 kl.; 3 - 4 kl.
• Robotika 5 - 10 kl.

Mokslo
• Aplinkotyra/ Biologija smalsiems 5 - 8 kl.
• Darni gyvensena 5 – 8 kl.
• Etnokultūra 9 – 10 kl.

Taip pat mokyklos patalpose vyksta šachmatų būrelio, gatvės šokių užsiėmimai, krepšinio bei lengvosios atletikos treniruotės.

Renginiai

Mokykloje yra švenčiamos jau tradicinėmis tapusios šventės, taip pat valstybinės šventės, vykdomi įvairūs projektai, organizuojamos akcijos, moksleivių kūrybos parodos, konkursai, sporto ir kiti renginiai.

Tradicijos ir šventės

• Rugsėjo 1-oji – mokslo metų pradžios šventė
• Etnografinės Rudens ir Užgavėnių šventės
• Penktokų krikštynos
• Tolerancijos Diena
• Mokslo dienos
• Europos diena
• Mirusiųjų pagerbimo diena
• Žiemos puokščių ir piešinių paroda
• Kalėdų šventė
• Švento Valentino diena
• Kaziuko mugė ir kūrybinės dirbtuvės
• Žemės, Vandens ir Pasaulinės poezijos dienos renginiai – pavasarinė ekologinė talka, piešinių ir rašinių konkursai
• Motinos diena
• Mokyklos gimtadienis – papildomo ugdymo kolektyvų koncertas ir darbų parodos
• Užsienio ir gimtųjų kalbų savaitės
• Matematikos savaitė
• Šokių virusas
• Meninio skaitymo konkursas
• Dailyraščio konkursas
• Įvairių mokomųjų dalykų olimpiados
• Pavasario ir rudens sporto šventė
• Atvirų durų dienos ir baigiamoji šventė
• Šeimadienis
• Valstybinės šventės – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai

Projektai

Programos

Partizanų gatvė 118

Informacija rengiama

Atnaujinta: 2021-09-23
Atnaujinta: 2021-09-23