Mokinių priėmimas

Kauno miesto savivaldybės informacija apie priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką

Mokyklos direktoriaus įsakymas Dėl atsakingų asmenų už centralizuotą vaikų priėmimo sistemą

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m.m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu nuo 2023 m. kovo 15 d. per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymus sistemoje galima pateikti iki gegužės 31 d. Vėliau prašymai į laisvas vietas pateikiami mokykloje iki rugpjūčio 31 d.
Asmenys į mokyklą priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T- 33 ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-542 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“.

Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio bei pagrindinio ugdymo (I ir II dalys) programos su integruotu klasikinio ugdymo turiniu.

Pradėti mokytis VDU klasikinio ugdymo mokykloje pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Vokiečių gatvė 164

Klasė Klasių skaičius Mokinių skaičius Laisvų vietų skaičius
Priešmokyklinė grupė
0
0
0
1
1
18
6
2
2
35
9
3
2
35
9
4
2
32
11
5
1
24
5
6
2
33
10
7
2
48
5
8
1
21
6
9
1
25
5
10
1
19
8
Atnaujinta: 2024-03-22

Partizanų gatvė 118

Klasė Klasių skaičius Mokinių skaičius Laisvų vietų skaičius
Priešmokyklinė grupė
0
0
0
1
4
80
8
2
3
58
6
3
3
72
0
4
3
72
0
5
3
84
0
6
3
70
8
7
3
66
10
8
3
79
5
9
1
18
10
10
1
16
10
Atnaujinta: 2024-03-22

Informaciją apie laisvas vietas ir registraciją į darželį (Vaidoto g. 115) galite sužinoti adresu: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 34 58 68 ir elektroniniu paštu darzelis@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Jei turite klausimų dėl registracijos mokytis mūsų mokykloje Vokiečių g. 164, maloniai prašome kreiptis telefonu Nr. 867780071 į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jurgitą Sūnelaitienę.
Dėl mokymosi pastate Partizanų g. 118, kreiptis į ir mokyklos raštinę telefonu Nr. 867957150.

Priėmimo mokytis tvarka

Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Priimant į VDU klasikinio ugdymo mokyklą prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5–8 klasės) (PDF dokumentas)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9–10 klasės) (PDF dokumentas)

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

Mokiniai priimami mokytis pagal pradinio (1-4 klasės) ir pagrindinio (5-10 klasės) ugdymo programas.
• Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
• Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami mokyklos raštinėje.

Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Mokinių priėmimo į mokyklą nenuolatinės komisijos darbo reglamentas

Atnaujinta: 2024-03-22