Spaudos savaitė

Spaudos savaitė

Spaudos savaitė gegužės 2 – 6 dienomis, skirta Pranciškaus Skorinos metams ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Šią savaitę bibliotekoje vyko integruotos istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 5-9 klasėms, kurias vedė lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Šmitienė, istorijos mokytoja Zita Žemaitienė ir bibliotekininkė Ingrida Jatkauskienė. Mokytojos trumpai pristatė, kad prieš 500 metų Pranciškus Skorina Vilniuje įsteigė pirmąją LDK spaustuvę, kurioje buvo spausdinamos knygos lenkų, o vėliau ir lietuvių kalba. Būtent tada nusistovėjo mūsų raštija lotyniškąja abėcėle, kurią 1864 metais uždraudė Rusijos caro valdžia. Bibliotekininkė Ingrida parengė ir pristatė pranešimą apie spaudos draudimo laikotarpį, vaikams išdalino kirilica (graždanka) parašytus lietuviškus tekstus, kurios vaikai noriai ir susidomėję bandė perskaityti. Visi buvo vienodos nuomonės, kad tokiomis raidėmis mokytis skaityti ir rašyti nenorėtų. 9 klasėje besimokantys ukrainiečiai Bogdanas ir Nikita prisiminė, kad Rusijos caro valdžia taip pat elgėsi ir Ukrainoje, kur tuo pačiu metu irgi buvo draudžiama ukrainiečių kalba ir spauda. Pamokos pabaigoje mokiniai atsakinėjo į pateiktus klausimus, įsivertino, kokios naujos informacijos sužinojo, ką įsidėmėjo.

Mokiniai apžiūrėjo ir knygų mainų lentyną, kai kurie nutarė ir patys prisijungti prie šios iniciatyvos.

O dailės pamokų metu su mokytoja Reda Stulpiniene taip pat kalbėjo apie lietuvišką spaudą, pirmąsias knygas lietuvių kalba, iliustravo senuosius tekstus.