Komisijos

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Atestacijos komisija

Pirmininkė — Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė.
Sekretorė — Ramunė Šmitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Nariai:
Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Daiva Klimantavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Edita Tamulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė.

Vokiečių gatvė 164

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Sekretorė – Ramunė Šmitienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Nariai:
Sandra Gudunskienė, vyresnioji specialioji pedagogė
Reda Petrauskienė, logopedė metodininkė
Jolanta Dzemedzionkienė, psichologė
Ada Čaraitė, socialinė pedagogė
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Evelina Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja
Rita Visockienė, tėvų atstovė
Ignė Ožekauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkė — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Narai:
Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Inga Miliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja;
Rita Visockienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Ada Čaraitė, socialinė pedagogė.

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas — Leonas Kisielius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
Pirmininko pavaduotoja — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Komisijos sekretorė — Inga Miliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja.

Narai:
Sonata Šiugždienė, matematikos mokytoja metodininkė.
Edita Tamulevičienė – technologijų mokytoja metodininkė.

Partizanų gatvė 118

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
pirmininkės pavaduotoja – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
sekretorė – Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.

Nariai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas,
Vilma Acė, socialinė pedagogė,
Rimantė Bagdonienė, logopedė, spec. pedagogė,
Eglė Vaitenkienė, psichologė,
Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė,
Aušra Alionytė, pradinių klasių mokytoja,
Asta Bagdonaitė, mokytojo padėjėja.

Korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkė — Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narai:
Aurelija Reinikovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė,
Vilma Acė, socialinė pedagogė,
Eglė Vaitenkienė, psichologė,
Edita Kreizienė, etikos, dailės mokytoja,
Gabrielė Rakašytė, tikybos mokytoja,
Alfreda Petrošienė, SEU, fizikos, gamta ir žmogus mokytoja,
Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja,
Ramunė Barkauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkė – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Auksė Urbonienė, mokytoja,
Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė,
Violeta Kilinienė, matematikos, technologijų mokytoja,
Pranas Barakauskas, ūkvedys.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Pirmininkė – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
sekretorė – Sonata Pliupelienė, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:
Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja,
Alvyda Panfilaitė, Kauno miesto Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Atnaujinta: 2021-12-08