Metodinė taryba

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė 164

Metodinės tarybos koordinatorė
Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja ekspertė.

Metodinės tarybos pirmininkė
Sonata Šiugždienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Metodinių grupių pirmininkai:

 • Tiksliųjų ir gamtos mokslųInga Miliauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;

 • Lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių)Ingrida Pagrandienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

 • Meninio, dorinio ugdymo, technologijųInga Rakauskienė, tikybos vyresnioji mokytoja;

 • Pradinių klasiųRamunė Žičkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

 • Socialinių mokslųRūta Simonavičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

 • Ikimokyklinio ugdymoEvelina Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Partizanų gatvė 118

Metodinės tarybos koordinatorė
Jolanta Vengalienė, direktorė.

Metodinės tarybos pirmininkė
Aušra Kvederaitienė, istorijos mokytoja.

Metodinės tarybos sekretorė
Lina Daukutienė, pradinių klasių mokytoja.

Metodinės tarybos nariai:

 • Vilija Domatienė, biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus mokytoja – Gamtos, tiksliųjų mokslų ir gyvenimo įgūdžių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

 • Greta Jonaitienė, anglų kalbos mokytoja – Kalbų, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 • Giedrė Gapšytė, muzikos mokytoja – Menų, technologijų, fizinio, dorinio, klasikinio ugdymo dalykų (filosofija, logika) mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

 • Aldona Komisaraitienė, pradinių klasių mokytoja – Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

 • Lina Kranauskienė, anglų kalbos mokytoja – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

 • Auksė Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja, – Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė.

Atnaujinta: 2024-03-22