Pedagogai

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė 164

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinės
kategorijos
Kontaktai
1. Aleksaitė Edita aukšt. geografija geografija mokytoja 8 37 341509
1. Bajorūnienė Vida aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
2. Brazdžiuvienė Nijolė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 8 37 341509
3. Burinskienė Lina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
4. Čiuldienė Violeta aukšt. istorija istorija mokytoja ekspertė 8 37 341505
867781941
5. Davidonienė Sigita aukšt. vyr. socialinė pedagogė 867780629
6. Dilienė Kristina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 37 345868
7. Dubosienė Rita aukšt. rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja 837 341509
8. Garbauskienė Irena aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
9. Gudunskienė Sandra aukšt. specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė 867780829
10. Jakubonytė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 867780242
11. Jurgaitienė Edita aukšt. muzikos mokytoja muzika 837 341509
12. Kelpšas Tautvydas aukšt. pradinis ugdymas pradinis ugdymas mokytojas 8 37 345868
13. Kisielius Leonas aukšt. technologijos technologijos vyresnysis mokytojas 867780561
14. Kovalenko Svetlana aukšt. Rusų kalba Rusų kalba mokytoja 8 37 345868
15. Liupkevičiūtė Vilma aukšt. fizika fizika mokytoja metodininkė 867781360
16. Masionienė Danutė aukšt. biologija biologija mokytoja metodininkė 837 341509
17. Matelionienė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867782049
18. Mickutė Greta aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 837 341509
19. Miliauskienė Inga aukšt. matematika
informacinės technologijos
matematika
informacinės technologijos
mokytoja metodininkė 867780310
20. Pagrandienė Ingrida aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 867781648
21. Petrauskienė Reda aukšt. logopedė logopedė metodininkė 8 37 341509
22. Rakauskienė Inga aukšt. tikybos vyr. mokytoja tikyba vyr. mokytoja 8 37 341509
24. Simonavičienė Rūta aukšt. fizinis ugdymas fizinis ugdymas mokytoja metodininkė 8 37 341509
25. Stulpinienė Reda aukšt. dailė dailė mokytoja ekspertė 8 37 341509
26. Sūnelaitienė Jurgita aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867780071
27. Šiugždienė Sonata aukšt. matematika matematika mokytoja metodininkė 867780871
28. Šmitienė Ramunė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867781153
29. Tamulevičienė Edita aukšt. technologijos technologijos mokytoja metodininkė 867780704
30. Tarkauskienė Egidija aukšt. etika etika mokytoja metodininkė 8 37 341509
31. Visockienė Rita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867780308
32. Zinkevičiūtė Renata aukšt. vokiečių kalbos mokytoja vokiečių kalba 8 37 341509
33. Žemaitienė Evelina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
34. Žemaitienė Zita aukšt. istorijos mokytoja istorija vyr. mokytoja 8 37 341509
35. Žičkienė Ramunė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867781966
36. Žukauskaitė Gustė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 837 341509

Partizanų gatvė 118

Elektroninis paštas sudarytas nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@kum.lt

MM
Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas klasei Dėstomas dalykas Išsilavinimas, specialybė Pareigos, atsakomybė Telefono numeris
1 Vengalienė Jolanta ME Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Direktorė 8 682 15375
2 Trakinskienė Violeta MM Aukštasis, matematikos mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 677 82950
3 Žvirblienė Rima MM Rusų k. Aukštasis, filologo, rusų k. ir literatūros dėstytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 37 31 21 07
4 Urbonienė Auksė MM 7A Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. ir literatūros mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkas 8 679 57150
5 Acė Vilma Socialinis pedagogas metodininkas 6C Socialinis pedagogas Aukštasis, socialinis pedagogas 8 679 57150
6 Alionytė Aušra MM 2C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
7 Andrijauskas Jokūbas Izraelis Filosofija, logika Aukštasis, spec. pedagogo, logopedo profesinė kvalifikacija 8 679 57150
8 Bagdonienė Rimantė Logopedas metodininkas, spec. pedagogas metodininkas Logopedė, spec. pedagogė Aukštasis, spec. pedagogo, logopedo profesinė kvalifikacija 8 679 57150
9 Balčiūnas Gytis M Tikyba Aukštasis, pedagogo kvalifikacija, ugdymo mokslų magistras 8 679 57150
10 Bankauskienė Ramunė MM 1B Pradinės kl. Aukštasis, edukologijos bakalauras pradinio ugdymo mokytoja Pedagogų kvalifikacijos kėlimo duomenų analizė 8 679 57150
11 Barkauskienė Ramunė MM 3A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
12 Bagdonaitė Asta M 8B Dailė, mokytojo padėjėja Aukštasis, dailės mokytoja 8 679 57150
13 Čižauskienė Sandra M Fizinis ugdymas Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja 8 679 57150
14 Daukutienė Lina VM 3D Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
15 Domatienė Vilija MM 8A Biologija, gamta ir žmogus, chemija Aukštasis, chemijos mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
16 Gapšytė Gabrielė VM Muzika Aukštasis, muzikos mokytoja 8 679 57150
17 Ivanauskas Valentinas VM Technologijos Aukštesnysis, technikas-technologas 8 679 57150
18 Jankienė Aušra MM 3C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
19 Jermoškina Irina VM, MM Anglų k., Rusų k. Aukštasis, rusų k. ir literatūros dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja 8 679 57150
20 Jonaitienė Greta MM 6A Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja Gimtosios ir užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
21 Juodėnaitė Monika Geografija Vidurinis 8 679 57150
22 Jurkevičienė Vida VM 7C Kūno kultūra Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja trenerė 8 679 57150
23 Kilinienė Violeta VM, VM Matematika, technologijos Aukštasis, matematikos mokytoja 8 679 57150
24 Klimantavičienė Daiva MM 1A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
25 Komisaraitienė Aldona MM 4A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
26 Kranauskienė Lina MM 5B Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
27 Kreizienė Edita VM, MM Etika, Dailė Auštasis, filosofijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija 8 679 57150
28 Kvederaitienė Aušra ME 10A Istorija Aukštasis, istorijos ir istorijos mokslų dėstytoja Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė 8 679 57150
29 Kuzma Lukas Matematika Vidurinis 8 679 57150
30 Laurinavičiūtė Gražina MM 2B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
31 Lekauskienė Indrė Anglų k. Koleginis aukštasis, personalo organizavimas 8 679 57150
32 Makackienė Virginija VM Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
33 Masaitienė Vita Lolita 4C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
34 Mikoliūnienė Irena MM 3B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
35 Motiejūnas Gytis Matematika Aukštasis, aviacijos inžinerija 8 679 57150
36 Petkauskienė Marija MM 1C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
37 Petrošienė Alfreda VM 9A Fizika, gamta, socialinis emocinis ugdymas Aukštasis, fizikos mokytoja 8 679 57150
38 Plačakytė Gabrielė Geografija Vidurinis 8 679 57150
39 Pliupelienė Sonata MM 2A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
40 Ruginytė Asta 4B Pradinės kl. Aukštasis, ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija 8 679 57150
41 Skripkiūnienė Tenikytė Inga Spec. pedagogas Spec. pedagogas. Auštasis, edukologijos bakalauras, specialiojo pedagogo kvalifikacija
42 Sribikė Jolanta M 5C Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja 8 679 57150
43 Ševcovas Tomas 5A Istorija, lotynų k., mokytojo padėjėjas Aukštasis, istorijos mokytojas 8 679 57150
44 Ulys Dainius MM 6B IT Aukštasis, edukologija TAMO dienyno administratorius 8 679 57150
45 Ulienė Jolanta MM 7B Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja 8 679 57150
46 Ūselytė Ieva 4D Pradinės kl. Aukštasis, ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija 8 679 57150
47 Vaitenkienė Eglė IV kategorija Psichologė Aukštasis, psichologė SEU darbo grupės koordinatorė 8 679 57150
48 Vanskevičiūtė Eglė Anglų k. Aukštasis, anglų k. filologė 8 679 57150
49 Žukauskienė Jolanta VM, VM 8C Anglų k., Vokiečių k. Aukštasis, vokiečių ir anglų k. mokytoja 8 677 78164
50 Žvinklis Žydrūnas M Kūno kultūra Aukštasis, dėstytojas, sporto šakos treneris 8 679 57150
Atnaujinta: 2022-10-11