Pedagogai

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė 164

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinės
kategorijos
Kontaktai
1. Bajorūnienė Vida aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja +370 37 345868
2. Brazdžiuvienė Nijolė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja metodininkė +370 37 341509
3. Buchoveckaja Lina aukšt. geografija geografija mokytoja +370 37 341509
4. Bujaitė Emilija aukšt. lietuvių kalba lietuvių kalba mokytoja +370 37 341509
5. Burinskienė Lina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja +370 37 345868
6. Čiuldienė Violeta aukšt. istorija istorija mokytoja ekspertė +370 37 341505
867781941
7. Davidonienė Sigita aukšt. vyr. socialinė pedagogė +370 67780629
8. Dilienė Kristina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 37 345868
9. Dubosienė Rita aukšt. rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja +370 37 341509
10. Gudunskienė Sandra aukšt. specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė +370 67780829
11. Jakubonytė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas vyr. mokytoja +370 67780242
12. Kelpšas Tautvydas aukšt. pradinis ugdymas pradinis ugdymas mokytojas +370 37 345868
13. Kisielius Leonas aukšt. technologijos technologijos vyresnysis mokytojas +370 67780561
14. Liupkevičiūtė Vilma aukšt. fizika fizika mokytoja metodininkė +370 67781360
15. Masionienė Danutė aukšt. biologija biologija mokytoja metodininkė +370 37 341509
16. Matelionienė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė +370 67782049
17. Mickutė Greta aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas +370 37 341509
18. Miliauskienė Inga aukšt. matematika
informacinės technologijos
matematika vyr. mokytoja +370 67780310
19. Miseckienė Rasa aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas vyr. mokytoja +370 37 341509
20. Pagrandienė Ingrida aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė +370 67781648
21. Petrauskienė Reda aukšt. logopedė logopedė metodininkė +370 37 341509
22. Rakauskienė Inga aukšt. tikybos vyr. mokytoja tikyba vyr. mokytoja +370 37 341509
23. Simonavičienė Rūta aukšt. fizinis ugdymas fizinis ugdymas mokytoja metodininkė +370 37 341509
24. Stulpinienė Reda aukšt. dailė dailė mokytoja ekspertė +370 37 341509
25. Sūnelaitienė Jurgita aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja ekspertė +370 67780071
26. Šiugždienė Sonata aukšt. matematika matematika mokytoja metodininkė +370 67780871
27. Šmitienė Ramunė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja ekspertė +370 67781153
28. Tamulevičienė Edita aukšt. technologijos technologijos mokytoja metodininkė +370 67780704
29. Tarkauskienė Egidija aukšt. etika etika mokytoja metodininkė +370 37 341509
30. Vingilytė Renata aukšt. muzikos mokytoja muzika vyr. mokytoja +370 37 341509
31. Visockienė Rita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė +370 67780308
32. Zinkevičiūtė Renata aukšt. vokiečių kalbos mokytoja vokiečių kalba +370 37 341509
33. Žemaitienė Evelina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja +370 37 345868
34. Žemaitienė Zita aukšt. istorijos mokytoja istorija vyr. mokytoja +370 37 341509
35. Žičkienė Ramunė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė +370 67781966
36. Žukauskaitė Gustė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas +370 37 341509

Partizanų gatvė 118

Elektroninis paštas sudarytas nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@kum.lt

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas klasei Dėstomas dalykas Išsilavinimas, specialybė Pareigos, atsakomybė Telefono numeris
1 Vengalienė Jolanta ME Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Direktorė +370 682 15375
2 Trakinskienė Violeta MM Aukštasis, matematikos mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui +370 682 15377
3 Žvirblienė Rima MM Rusų k. Aukštasis, filologo, rusų k. ir literatūros dėstytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui +370 674 46155
4 Urbonienė Auksė MM 8A Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. ir literatūros mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkė +370 612 45850
5 Acė Vilma Socialinis pedagogas metodininkas 7C Socialinis pedagogas, gyvenimo įgūdžiai Aukštasis, socialinis pedagogas +370 679 57150
6 Alionytė Aušra MM 3C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
7 Andrijauskas Jokūbas Izraelis M Filosofija, logika Aukštasis, filosofijos bakalauras +370 679 57150
8 Bagdonienė Rimantė Logopedė metodininkė, spec. pedagogė metodininkė Logopedė, spec. pedagogė Aukštasis, spec. pedagogo, logopedo profesinė kvalifikacija +370 679 57150
9 Balčiūnas Gytis M Tikyba Aukštasis, pedagogo kvalifikacija, ugdymo mokslų magistras +370 679 57150
10 Bankauskienė Ramunė MM 2B Pradinės kl. Aukštasis, edukologijos bakalauras, pradinio ugdymo mokytoja Pedagogų kvalifikacijos kėlimo duomenų analizė +370 679 57150
11 Barkauskienė Ramunė MM 4A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
12 Bagdonaitė Asta VM 5B Dailė, technologijos Aukštasis, dailės mokytoja +370 679 57150
13 Čižauskienė Sandra M Fizinis ugdymas Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja +370 679 57150
14 Daukutienė Lina MM 4D Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
15 Dabulskė Laura - Etika Aukštasis, dailės bakalauras +370 679 57150
16 Domatienė Vilija MM Biologija, gamta ir žmogus, chemija Aukštasis, chemijos mokytoja Gamtos, tiksliųjų mokslų ir gyvenimo įgūdžių mokytojų metodinės grupės pirmininkė +370 679 57150
17 Gapšytė Gabrielė VM Muzika Aukštasis, muzikos mokytoja Menų, teshnologijų, fizinio, dorinio, klasikinio ugdymo dalykų (filosofija, logika) mokytojų metodinės grupės pirmininkė +370 679 57150
18 Ivanauskas Valentinas VM Technologijos Aukštesnysis, technikas-technologas +370 679 57150
19 Jankienė Aušra MM 4C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
20 Jermoškina Irina VM, MM Anglų k., Rusų k. Aukštasis, rusų k. ir literatūros dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja +370 679 57150
21 Jonaitienė Greta MM 7A Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja Kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė +370 679 57150
22 Juodėnaitė Monika Geografija Vidurinis +370 679 57150
23 Jurkevičienė Vida VM 8C Fizinis ugdymas Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja trenerė +370 679 57150
24 Kilinienė Violeta VM, VM Matematika, technologijos Aukštasis, matematikos mokytoja +370 679 57150
25 Klimantavičienė Daiva MM 2A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
26 Komisaraitienė Aldona MM 1A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė +370 679 57150
27 Kranauskienė Lina MM 6B Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė +370 679 57150
28 Krošilovaitė Karina - Geografija Vidurinis +370 679 57150
29 Kvederaitienė Aušra ME 9A Istorija Aukštasis, istorijos ir istorijos mokslų dėstytoja Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė +370 679 57150
30 Kuzma Lukas - Matematika Vidurinis +370 679 57150
31 Laurinavičiūtė Gražina MM 3B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
32 Lekauskienė Indrė - Anglų k., etika Koleginis aukštasis, personalo organizavimas +370 679 57150
33 Masaitienė Vita Lolita MM 1C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
34 Matulevičiūtė Vaida M Projektinis darbas Aukštasis, chemijos mokytoja +370 679 57150
35 Mikoliūnienė Irena MM 4B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
36 Motiejūnas Gytis M 5A Matematika Aukštasis, pedagogo kvalifikacija +370 679 57150
37 Petkauskienė Marija MM 2C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
38 Petrošienė Alfreda VM 10A Fizika, gyvenimo įgūdžiai Aukštasis, fizikos mokytoja +370 679 57150
39 Pliupelienė Sonata MM 3A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja +370 679 57150
40 Ruginytė Asta M 1B Pradinės kl. Aukštasis, ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija +370 679 57150
41 Sribikė Jolanta M 6C Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja +370 679 57150
42 Ševcovas Tomas M 6A Istorija, lotynų k. Aukštasis, istorijos mokytojas +370 679 57150
43 Ulys Dainius MM 7B IT Aukštasis, edukologija TAMO dienyno administratorius +370 679 57150
44 Ulienė Jolanta MM 8B Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja +370 679 57150
45 Vaitenkienė Eglė IV kategorija Psichologė Aukštasis, psichologė SEU darbo grupės koordinatorė +370 679 57150
46 Vanskevičiūtė Eglė M 5C Anglų k. Aukštasis, anglų k. filologė +370 679 57150
47 Žukauskienė Jolanta VM, VM 8C Anglų k., Vokiečių k. Aukštasis, vokiečių ir anglų k. mokytoja +370 677 78164
48 Žvinklis Žydrūnas M Fizinis ugdymas Aukštasis, dėstytojas, sporto šakos treneris +370 679 57150
Atnaujinta: 2024-03-22