Pedagogai

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė 164

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinės
kategorijos
Kontaktai
1. Bajorūnienė Vida aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
2. Brazdžiuvienė Nijolė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 8 37 341509
3. Burinskienė Lina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
4. Čiuldienė Violeta aukšt. istorija istorija mokytoja ekspertė 8 37 341505
867781941
5. Sigita Davidonienė aukšt. vyr. socialinė pedagogė 867780629
6. Dilienė Kristina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 37 345868
7. Dubosienė Rita aukšt. rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja 837 341509
8. Garbauskienė Irena aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
9. Gudunskienė Sandra aukšt. specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė 867780829
10. Jakubonytė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 867780242
11. Jurgaitienė Evelina aukšt. muzikos mokytoja muzika 837 341509
12. Kelpšas Tautvydas aukšt. pradinis ugdymas pradinis ugdymas mokytojas 8 37 345868
13. Kisielius Leonas aukšt. technologijos technologijos vyresnysis mokytojas 867780561
14. Kovalenko Svetlana aukšt. Rusų kalba Rusų kalba mokytoja 8 37 345868
15. Liupkevičiūtė Vilma aukšt. fizika fizika mokytoja metodininkė 867781360
16. Masionienė Danutė aukšt. biologija biologija mokytoja metodininkė 837 341509
17. Matelionienė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867782049
18. Mickutė Greta aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 837 341509
19. Miliauskienė Inga aukšt. matematika
informacinės technologijos
matematika
informacinės technologijos
mokytoja metodininkė 867780310
20. Pagrandienė Ingrida aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 867781648
21. Petrauskienė Reda aukšt. logopedė logopedė metodininkė 8 37 341509
22. Rakauskienė Inga aukšt. tikybos vyr. mokytoja tikyba vyr. mokytoja 8 37 341509
23. Rutkauskaitė Vismantė aukšt. geografijos mokytoja geografija 8 37 341509
24. Simonavičienė Rūta aukšt. fizinis ugdymas fizinis ugdymas mokytoja metodininkė 8 37 341509
25. Stulpinienė Reda aukšt. dailė dailė mokytoja ekspertė 8 37 341509
26. Sūnelaitienė Jurgita aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867780071
27. Šiugždienė Sonata aukšt. matematika matematika mokytoja metodininkė 867780871
28. Šmitienė Ramunė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867781153
29. Tamulevičienė Edita aukšt. technologijos technologijos mokytoja metodininkė 867780704
30. Tarkauskienė Egidija aukšt. etika etika mokytoja metodininkė 8 37 341509
31. Visockienė Rita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867780308
32. Zinkevičiūtė Renata aukšt. vokiečių kalbos mokytoja vokiečių kalba 8 37 341509
33. Žemaitienė Evelina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
34. Žemaitienė Zita aukšt. istorijos mokytoja istorija vyr. mokytoja 8 37 341509
35. Žičkienė Ramunė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867781966
36. Žukauskaitė Gustė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 837 341509

Partizanų gatvė 118

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Vadovavimas klasei Dėstomas dalykas Išsilavinimas, specialybė Pareigos, atsakomybė Telefono numeris
1 Vengalienė Jolanta ME Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Direktorė 8 682 15375
2 Trakinskienė Violeta MM Aukštasis, matematikos mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 677 82950
3 Žvirblienė Rima MM Rusų k. Aukštasis, filologo, rusų k. ir literatūros dėstytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 37 31 21 07
4 Reinikovienė Aurelija Socialinis pedagogas metodininkas Socialinis pedagogas Aukštasis, socialinio darbo magistras Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 616 24077
5 Urbonienė Auksė MM 3A Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. ir literatūros mokytoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkas 8 679 57150
6 Acė Vilma Socialinis pedagogas metodininkas Socialinis pedagogas Aukštasis, socialinis pedagogas 8 679 57150
7 Alionytė Aušra MM 1C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
8 Bagdonienė Rimantė Logopedas metodininkas, spec. pedagogas metodininkas Logopedė, spec. pedagogė Aukštasis, spec. pedagogo, logopedo profesinė kvalifikacija 8 679 57150
9 Bankauskienė Ramunė MM 4B Pradinės kl. Aukštasis, edukologijos bakalauras pradinio ugdymo mokytoja Pedagogų kvalifikacijos kėlimo duomenų analizė, projekto „Kam to reikia“ koordinatorė“ 8 679 57150
10 Barkauskienė Ramunė MM 2A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
11 Bagdonaitė Asta M 7B Dailė, mokytojo padėjėja Aukštasis, dailės mokytoja 8 679 57150
12 Čimielienė Nijolė MM Matematika Aukštasis, matematikos mokytoja 8 679 57150
13 Čižauskienė Sandra M Fizinis ugdymas Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja 8 679 57150
14 Danielė Laima VM Chemija Aukštasis, chemijos mokytoja 8 679 57150
15 Daukutienė Lina VM 2D Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
16 Domatienė Vilija MM 7A Biologija, gamta ir žmogus, chemija Aukštasis, chemijos mokytoja Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
17 Gapšytė Gabrielė VM Muzika Aukštasis, muzikos mokytoja 8 679 57150
18 Ivanauskas Valentinas VM Technologijos Aukštesnysis, technikas-technologas 8 679 57150
19 Jankienė Aušra MM 2C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
20 Jermoškina Irina VM, MM Anglų k., Rusų k. Aukštasis, rusų k. ir literatūros dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja 8 679 57150
21 Jonaitienė Greta MM 5A Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
22 Jurkevičienė Vida VM 6C Kūno kultūra Aukštasis, kūno kultūros dėstytoja trenerė 8 679 57150
23 Keraitė Gabija - Matematika Vidurinis 8 679 57150
24 Kilinienė Violeta VM, VM Matematika, technologijos Aukštasis, matematikos mokytoja Menų – technologijų, kūno kultūros, SEU mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
25 Klimantavičienė Daiva MM 4A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
26 Komisaraitienė Aldona MM 3A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė 8 679 57150
27 Kranauskienė Lina MM 8A Anglų k. Aukštasis, anglų k. mokytoja 8 679 57150
28 Kreizienė Edita VM, MM Etika, Dailė Auštasis, filosofijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija 8 679 57150
29 Kvederaitienė Aušra ME 9A Istorija Aukštasis, istorijos ir istorijos mokslų dėstytoja Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė 8 679 57150
30 Laurinavičiūtė Gražina MM 1B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
31 Lekauskienė Indrė - Anglų k. Koleginis aukštasis, personalo organizavimas 8 679 57150
32 Makackienė Virginija VM 3D Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
33 Masaitienė Vita Lolita MM 3C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
34 Mikoliūnienė Irena MM 2B Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
35 Petkauskienė Marija MM 4C Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
36 Petrošienė Alfreda VM 8B Fizika, gamta, socialinis emocinis ugdymas Aukštasis, fizikos mokytoja Mokyklos tarybos pirmininkas 8 679 57150
37 Pliupelienė Sonata MM 1A Pradinės kl. Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 8 679 57150
38 Rakašytė Gabrielė M Tikyba Aukštasis, tikybos mokytoja 8 679 57150
39 Ruginytė Asta - Pradinės kl. Vidurinis 8 679 57150
40 Simonavičius Edvinas VM 7A Geografija Aukštasis, geografijos mokytojas Lietuvių kalbos, geografijos, istorijos, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas 8 679 57150
41 Skripkiūnienė Tenikytė Inga Spec. pedagogas Spec. pedagogas. Auštasis, edukologijos bakalauras, specialiojo pedagogo kvalifikacija
42 Sribikė Jolanta M Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja 8 679 57150
43 Ševcovas Tomas - Istorija, lotynų k., mokytojo padėjėjas Aukštasis, istorijos mokytojas 8 679 57150
44 Ulys Dainius MM 8A IT Aukštasis, edukologija TAMO dienyno administratorius 8 679 57150
45 Ulienė Jolanta MM 6B Lietuvių k. Aukštasis, lietuvių k. mokytoja 8 679 57150
46 Ūselytė Ieva - Pradinės kl. Vidurinis 8 679 57150
47 Vaitenkienė Eglė IV kategorija Psichologė Aukštasis, psichologė SEU darbo grupės koordinatorė 8 679 57150
48 Vanskevičiūtė Eglė Anglų k. Aukštasis, anglų k. filologė 8 679 57150
49 Žukauskienė Jolanta VM, VM 7C Anglų k., Vokiečių k. Aukštasis, vokiečių ir anglų k. mokytoja 8 677 78164
50 Žvinklis Žydrūnas M Kūno kultūra Aukštasis, dėstytojas, sporto šakos treneris 8 679 57150
Atnaujinta: 2021-09-30