Pedagogai

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt

Vokiečių gatvė 164

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinės
kategorijos
Kontaktai
1. Alejūnas Dovydas aukšt. atlikimo menas muzika 8 37 345868
2. Ausevičienė Laimutė aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
3. Bajorūnienė Vida aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
4. Balsevičienė Birutė aukšt. psichologija psichologė 867780882
5. Brazdžiuvienė Nijolė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 8 37 341509
6. Bubelevičienė Romualda aukšt. geografija geografija mokytoja ekspertė 867780447
7. Burinskienė Lina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
8. Čiuldienė Violeta aukšt. istorija istorija mokytoja ekspertė 8 37 341505
867781941
9. Dilienė Kristina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 37 345868
10. Dubosienė Rita aukšt. rusų kalba ir literatūra rusų kalba ir literatūra vyresnioji mokytoja 8-37 34 15 09
11. Garbauskienė Irena aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
12. Gudunskienė Sandra aukšt. specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė 867780829
13. Jakubonytė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas 867780242
14. Kelpšas Tautvydas aukšt. pradinis ugdymas pradinis ugdymas mokytojas 8 37 345868
15. Kisielius Leonas aukšt. technologijos technologijos vyresnysis mokytojas 867780561
16. Kovalenko Svetlana aukšt. Rusų kalba Rusų kalba mokytoja 8 37 345868
17. Liupkevičiūtė Vilma aukšt. fizika fizika mokytoja metodininkė 867781360
18. Malevičius Eduardas aukšt. lietuvių kalba ir literatūra Lotynų kalba vyr. mokytojas 8-37 34 15 09
19. Masionienė Danutė aukšt. biologija biologija mokytoja metodininkė 837 341509
20. Matelionienė Edita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867782049
21. Miliauskienė Inga aukšt. matematika
informacinės technologijos
matematika
informacinės technologijos
vyresnioji mokytoja 867780310
22. Pagrandienė Ingrida aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė 867781648
23. Petrauskienė Reda aukšt. logopedė logopedė metodininkė 8 37 341509
24. Rakauskienė Inga aukšt. tikybos vyr. mokytoja tikyba vyr. mokytoja 8 37 341509
25. Rūta Simonavičienė aukšt. fizinis ugdymas fizinis ugdymas mokytoja metodininkė 8 37 341509
26. Stulpinienė Reda aukšt. dailė dailė mokytoja ekspertė 8 37 341509
27. Sūnelaitienė Jurgita aukšt. anglų kalba ir literatūra anglų kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867780071
28. Šitikovienė Vida aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas pradinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 341509
29. Šiugždienė Sonata aukšt. matematika matematika mokytoja metodininkė 867780871
30. Šmitienė Ramunė aukšt. lietuvių kalba ir literatūra lietuvių kalba ir literatūra mokytoja ekspertė 867781153
31. Tamulevičienė Edita aukšt. technologijos technologijos mokytoja metodininkė 867780704
32. Tarkauskienė Egidija aukšt. etika etika mokytoja metodininkė 8 37 341509
33. Visockienė Rita aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas vyr. mokytoja 867780308
34. Zinkevičiūtė Renata aukšt. vokiečių kalbos mokytoja vokiečių kalba 8 37 341509
35. Žemaitienė Evelina aukšt. ikimokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 8 37 345868
36. Žemaitienė Zita aukšt. istorijos mokytoja istorija vyr. mokytoja 8 37 341509
37. Žičkienė Ramunė aukšt. pradinio ugdymo mokytoja pradinis ugdymas mokytoja metodininkė 867781966

Partizanų gatvė 118

Atnaujinta: 2021-09-23