Vadovų planuojami susitikimai mokykloje

Šiame puslapyje skelbiama: įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, 16.2. punktas.

Šiuo metu mokyklos vadovų susitikimų mokykloje nenumatoma.

Informacija apie mokykloje vykdomą veiklą (renginius, susirinkimus, susitikimus it kt.) skelbiama Mėnėsio veiklos plane.

Atnaujinta: 2024-03-22