Notice: Undefined variable: post_categories_list in /var/www/clients/client730/web945/web/wp-content/themes/lifestyle/functions.php on line 912

Notice: Undefined variable: post_categories_list in /var/www/clients/client730/web945/web/wp-content/themes/lifestyle/functions.php on line 912

Tarpdalykinė teminė integracija „Aplinka“. 7 klasė

Tarpdalykinė teminė integracija „Aplinka“. 7 klasė

Matematikos pamokose (mokytoja Nijolė Čimielienė) 7a ir 7c klasių mokiniai atliko patyriminį darbą – neturėdami jokių matavimo priemonių nustatė mokykloje esančių baldų, kabineto sienų, langų matmenis. Padedant mokytojai, susipažino su absoliučiąja ir santykine paklaidomis, apskaičiavo savo atliktų matavimų tikslumą ilgio vienetais (absoliučiąją paklaidą) ir procentais (santykinę paklaidą).

Matematikos pamokoje 7b klasės mokiniai (mokytoja Violeta Kilinienė) susipažino su dėlionės Tangrama atlikimo technika ir atliko patyriminį kūrybinį darbą. Tangrama – tai dėlionė, sudaryta iš kvadrato, padalyto į 7 skirtingas geometrines plokštumos figūras, tad mokiniai pakartojo ir įtvirtino figūrų savybes bei sukūrė įvairias figūras, kurios primena gyvūnus, žmones, pastatus, augalus. Kitoje pamokoje mokiniai iš A4 formato lapo lankstė įvairias plokštumos ir erdvines figūras, ieškojo geometrinių figūrų pavyzdžių mūsų aplinkoje.

7c klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokoje (mokytoja Auksė Urbonienė) vaikščiodami mokykloje ieškojo tų aplinkos detalių, kurios susijusios su gerais šių metų prisiminimais, dalinosi jomis su bendraklasiais aiškindami, kodėl jiems tai svarbu.

Fizikos pamokoje (mokytoja Alfreda Petrošienė) mokiniai kalbėjo apie gamtoje vykstančius elektrinius reiškinius, kokie elektros reiškinių tyrimai vyko ir kaip įelektrinimas buvo suvokiamas Renesanso laikotarpiu ir šiais laikais. Mokytojos padedami sužinojo, kad dar 1729 m. anglų mokslininkas S. Gray aprašė elektrostatinės indukcijos reiškinį, o tirdamas medžiagų laidumą elektrai nustatė, kad yra laidžios ir nelaidžios medžiagos. Mokiniai galėjo palyginti Renesanso laikotarpio elektros srovės šaltinius su dabar esančiais bei, galvodami apie gamtos išsaugojimą, pasiūlė kelis energijos taupymo būdus.

Per biologijos pamokas 7a, 7b ir 7c klasių mokiniai (mokytoja Vilija Domatienė) tyrinėjo aplinkos užterštumą namuose ir mokykloje naudodami kerpių kaip biologinių indikatorių metodą, išsikėlė hipotezes, tyrinėjo augančias ant medžių kerpes, padarė išvadas. Mokiniai nurodė švaraus oro reikšmę kvėpavimo procesams ląstelėje. Padedant mokytojai, mokiniai nurodė Renesanso laikotarpio buitinių ir fantastinių pradų derinius, aptarė mitologinius ir biblinius siužetus, folkloro tradicijas.

7 klasių rusų kalbos pamokose (mokytoja Irina Jermoškina) mokiniai susipažino su aplinkos įvairove – pasaulio spalvomis, aptarė naują leksiką aplinkos tema apie artėjančias atostogas, dalyvavo pokalbyje „Važiuosime į gamtą“ praktiškai pritaikydami tam tikras būsimojo laiko veiksmažodžių formas. Tokiu būdu mokiniai praturtino rusų kalbos žodyną, klausymo, kalbėjimo įgūdžius bei tarimą.

SEU pamokoje (mokytoja Alfreda Petrošienė) mokiniai palygino Renesanso ir šių laikų vaikų mokymosi bei gyvenamąją aplinką, elgesį. Jie prisiminė, kad Renesanso epocha atgaivino Antikos humanistines mintis, literatūrą ir meną. Vaikų auklėjimas prasidėjo anksti, buvo siekiama skiepyti kilnumą, pripratinti prie įvairaus mokymosi būdo. Mokiniai, lygindami Renesanso ir šių laikų mokyklas, ieškojo panašumų ir skirtumų, diskutavo apie jauniausių ir vyriausių mokinių mokymosi aplinką ir elgesį pamokų bei pertraukų metu.

Muzikos pamokose (mokytoja Giedrė Gapšytė) 7 klasių mokiniai tyrinėjo garsus aplinkoje, stebėjo ir parengė aplinkos garsų įrašus, diskutavo ir palygino šių laikų garsinę miesto, gamtos aplinką su numanoma Renesanso laikų garsine aplinka. Stebėjo vaizdo įrašą su aplinkos garso šaltinių skleidžiamais garsais. Naudodami muzikos kūrybos programą kūrė muzikinius takelius.

Fizinio ugdymo pamokoje (mokytoja Sandra Čižauskienė), 7b kl. mokiniai kalbėjo, koks yra žmogaus santykis su gamta ir pateikė pavyzdžių, kaip pasikeitė išaukštintas žmogaus grožio kultas Renesanso laikotarpiu su dabartimi.

7a klasės mokiniai fizinio ugdymo pamokoje (mokytoja Vida Jurkevičienė) dalinosi savo pastebėjimais apie žmogaus santykį su gamta. Kaip aplinka veikia mus, kokios naudos gauname iš gamtos ir kaip mes galime prisidėti prie gamtos tausojimo.

7c klasės mokiniai fizinio ugdymo pamokoje (mokytojas Žydrūnas Žvinklis) aptarė sporto aplinką Lietuvoje. Visi nutarė, kad lietuvaičiai yra labai tvirta komanda ir mums tinka komandinės sporto šakos, o ypač – krepšinis.