Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Atnaujinta: 2024-03-21