Atostogų datos

Informacija dėl ugdymo plano pakeitimo

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021 – 2022 ir 2022 – 2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, pakeičiame VDU klasikinio ugdymo mokyklos 9.3 papunktį ir išdėstome taip:
9.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos
2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos
2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros Pavasario (Velykų) Žiemos Žiemos (Kalėdų) Rudens
Pirma klasė Nuo

Iki

2022-06-14

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Antra klasė Nuo

Iki

2022-06-14

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Trečia klasė Nuo

Iki

2022-06-14

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Ketvirta klasė Nuo

Iki

2022-06-14

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Penkta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Šešta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Septinta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Aštunta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Devinta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Dešimta klasė Nuo

Iki

2022-06-29

2022-08-31

2022-04-19

2022-04-22

2022-02-14

2022-02-18

2021-12-27

2022-01-07

2021-11-03

2021-11-05

Atnaujinta: 2022-04-14