Darbo grupės

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo grupė

Pirmininkė – Jolanta Vengalienė, direktorė.

Koordinatorė – Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Auksė Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Inga Miliauskienė, matematikos vyr. mokytoja,
Edita Tamulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Inga Rakauskienė, tikybos vyr. mokytoja,
Aušra Kvederaitienė, istorijos mokytoja ekspertė,
Ramunė Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Sandra Rubežienė, mokinių mama,
Kamilė Baltrušaitytė, 7a klasės moksleivė.

Korupcijos prevencijos darbo grupė

Partizanų g. 118

Koordinatorė – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Vilma Acė, socialinė pedagogė,
Eglė Vaitenkienė, psichologė,
Edita Kreizienė, etikos, dailės mokytoja,
Gytis Balčiūnas, tikybos mokytojas,
Alfreda Petrošienė, SEU, fizikos, gamtos mokytoja,
Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja,
Ramunė Barkauskienė, pradinių klasių mokytoja,
Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.

Vokiečių g. 164

Koordinatorė — Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Narai:
Ramunė Šmitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sigita Davidonienė, socialinė pedagogė,
Inga Rakauskienė, tikybos mokytoja,
Sandra Gudunskienė, specialioji. pedagogė,
Rita Visockienė, pradinių klasių mokytoja;
Leonas Kisielius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Vokiečių gatvė 164

Darbo grupė darbuotojų premijų skyrimui, skatinimui ir pašalpų skyrimui

Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Visockienė, pradinio ugdymo mokytoja, darbo tarybos narė,
Ramunė Žičkienė, pradinio ugdymo mokytoja, mokytojų profesinės sąjungos atstovė, darbo tarybos narė.

Partizanų gatvė 118

Darbo grupė darbuotojų premijų skyrimui, skatinimui ir pašalpų skyrimui

Pirmininkė – Jolanta Vengalienė, direktorė.

Nariai:
Aurelija Reinikovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sandra Kačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė.

Atnaujinta: 2024-03-22