Darbo grupės

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, kreipkitės el. paštu mokykla@vduklasikinis.kaunas.lm.lt

Ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo grupė

Pirmininkė – Jolanta Vengalienė, direktorė.

Koordinatorė – Violeta Čiuldienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Jurgita Sūnelaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Auksė Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Inga Miliauskienė, matematikos vyr. mokytoja,
Edita Tamulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Inga Rakauskienė, tikybos vyr. mokytoja,
Aušra Kvederaitienė, istorijos mokytoja ekspertė,
Ramunė Bankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Sandra Rubežienė, mokinių mama,
Kamilė Baltrušaitytė, 7a klasės moksleivė.

Vokiečių gatvė 164

Informacija rengiama.

Partizanų gatvė 118

Darbo grupė progimnazijos darbuotojų skatinimui ir pašalpų skyrimui

Pirmininkė – Jolanta Vengalienė, direktorė.

Nariai:
Aurelija Reinikovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sandra Kačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė.

Atnaujinta: 2022-09-02