Istorija

2021 m. rugsėjo 1 d. prie Šančių mokyklos prijungta Dainavos progimnazija. Mokykla prisijungė prie VDU mokyklų tinklo ir tapo Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla.

Vokiečių gatvė 164

Šančių mokyklos istorija

Kauno miesto dalis – Šančiai – yra Nemuno kilpoje tarp Panemunės ir geležinkelio stoties. Archeologiniai radiniai liudija, kad žmonės šioje þemėje gyveno jau XV a. Istoriniai šaltiniai mini karinius įtvirtinimus, kuriuos pastatë švedai. Tie įrengimai buvo vadinami šancais. Manoma, kad iš to pavadinimo gimë Šančių vardas.

XIX-XX a. pr. besikuriant žemiesiems Šančiams, išryškėjo trys šios vietovės zonos: pramonės įmonės (kairėje A. Juozapavičiaus pr. pusėje), gyvenamieji namai (dešinėje) bei tvirtovė. Gyvenvietės raida itin paspartėjo Kaunui 1918-1939 m. tapus Laikinąja sostine. Iki tol buvęs priemiestis – Žemieji Šančiai, prie miesto prijungti tik 1919-aisiais.

Pirmoji mokykla Šančiuose – „Prichodnaja škola“, veikusi XIX a. pabaigoje. Ją lankė provoslavų vaikai, buvo dėstoma rusų kalba.

Mokykla lietuvių dėstomąja kalba Šančiuose atidaryta tik 1908 m. Vokiečių gatvėje. Ji buvo pradinė, vėliau išaugo ir tapo progimnazija.

1938 m. Skuodo gatvëje buvo įsteigta Kauno VI gimnazija.

1939 m. Sandėlių gatvėje atidaryta dar viena 720 vietų šešiametė mokykla, kuri vėliau performuota į septynmetę.

1945 m. sausio 1 d. Kauno VI gimnazija padalinta į VI berniukų ir VII mergaičių gimnazijas. Mokyklų direktorium paskirtas Vladas Šalčiūnas.

VII gimnazija perkelta į Sandėlių gatvę.

1950 m. pertvarkius miesto mokyklų tinklą, Kauno VII gimnazija buvo pavadinta Kauno 7-ąja vidurine mokykla. Tai jau buvo mišri mokykla.

1968 m. lapkričio mėnesį baigtas statyti naujas mokyklos pastatas Vokiečių gatvėje Nr. 164. Kauno 7-oji vidurinė mokykla persikėlė į šį pastatą, kur mokykla tebeveikia iki šiol.

1996 m. mokyklai suteiktas Šančių vidurinės mokyklos vardas.

2015 m. mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

2016 m. tapo Kauno Šančių mokykla – daugiafunkciu centru.

2021 m. rugsėjo 1 d. prijungta Dainavos progimnazija. Reorganizuota mokykla tapo Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla.

Partizanų gatvė 118

Dainavos mokyklos istorija

1973 metų rugsėjo 1 d. atidaryta nauja 34-oji vidurinė mokykla. Pirmuosius mokyklos mokslo metus pradėjo 978 mokiniai ir 47 mokytojai. Mokyklai vadovavo lietuvių kalbos mokytojas Donatas Pranckevičius. Vyriausieji mokiniai – devintokai.

1976 metų birželio 19 d. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida (33 abiturientai, klasės vadovė – Laima Žitinevičienė (dabar – L.Liepinaitienė).

1991 metų rugsėjo 1 d. mokyklai vadovauti pradėjo matematikos mokytojas Vladas Martinaitis.

1992 metų gegužės 8 d. mokykla buvo pašventinta ir Kauno miesto mero potvarkiu pavadinta Dainavos vidurine mokykla. Lietuvos Nepriklausomybės laikais čia buvo įsikūręs gražus Lietuvos savanorių Dainavos kaimas. Stengdamiesi išsaugoti mūsų tautos istorinę atmintį, gerbdami žmones, kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę, gindami gražų kaimo pavadinimą nuo užmaršties, mes pasirinkome būtent šį vardą. Savo pasirinkimą patvirtinome pastatytu koplytstulpiu mokyklos Relaksacijos kiemelyje.

1994 metų rugsėjo 1 d. mokyklai vadovauti pradėjo lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Kvederaitis.

2013 metų rugsėjo 1 d. mokykla Kauno miesto Savivaldybės tarybos sprendimu dėl struktūros pertvarkymo iš vidurinės tapo pagrindine mokykla.

Nuo 2015 metų mokyklai vadovauja buvusi mokyklos mokinė, pradinių klasių mokytoja Jolanta Vengalienė.

2016 metų rugsėjo 1 d. mokykla Kauno miesto Savivaldybės tarybos sprendimu dėl struktūros pertvarkymo iš pagrindinės mokyklos tapo progimnazija.

Nuo 2010 metų mokykla yra LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendina projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“.

Nuo 2014 metų vasario mokykla yra UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė.

Nuo 2017 metų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Mokyklos ypatumai

Nuo 2008 metų mokykla įsijungė į eTwinning ir Comenius projektų vykdymą. Šie projektai padeda ugdyti tarpkultūrinę, komunikacinę kompetencijas, skatina mokinius mokytis užsienio kalbų, skatina mokyklos bendruomenės narių ir partnerių bendradarbiavimą.

Nuo 2010 metų mokykla yra LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendina projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“.

Nuo 2014 metų vasario mokykla yra UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė.

Nuo 2017 metų progimnazija yra pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla.

Skaičiai

Pirmuosius mokyklos mokslo metus pradėjo 978 mokiniai.

Augant Dainavos mikrorajonui, didėjo ir mokinių skaičius. 1976/77 m. m. mokykloje mokėsi 1971 mokinys.

1977 m. šalia pastačius naują mokyklą mokinių skaičius sumažėjo iki 1200.

1981/82 m. m. mokinių skaičius padidėjo iki 1460 mokinių.

1983 -2000 metais mokinių skaičius svyravo nuo 1050 iki 1400.

2001/2002 m. m. mokykloje mokėsi 1573 mokiniai.

2013 m. mokyklai tapus pagrindine mokykloje mokėsi 575 mokiniai.

2016 m. mokyklai tapus progimnazija mokėsi 498 mokiniai.

Mokyklą baigė 38 laidų 2522 abiturientai.

Atnaujinta: 2021-12-08