Mokytojai mokosi: „Vidinė motyvacija organizacijos kultūros stiprinimui“

Mokytojai mokosi: „Vidinė  motyvacija organizacijos kultūros stiprinimui“

VDU klasikinio ugdymo mokyklos mokytojai visą pavasarį dalyvavo ilgalaikėje programoje „Vidinė motyvacija organizacijos kultūros stiprinimui“ . Programos tikslas praktiškai išbandyti motyvacijos, savireguliacijos įrankius, elementus ir aptarti pasitenkinimo darbu komponentus, nusistatyti savo tolimesnės karjeros perspektyvas, bei gilinantis į asmeninį bei mokinių motyvacinį kontekstą išplėtoti SMPT (Sėkmė Malonumas Paskatinimas Tikslingumas) modelį.

Seminarus – ,,Nuosekli motyvacijos sistema švietimo organizacijoje, SMPT (Sėkmė Malonumas Paskatinimas Tikslingumas) modelio taikymas“, ,,Būti motyvuotam darbe, mokantis“ ir ,,Mokymo(si) aplinkos motyvacijai didinti“ – mokytojams vedė mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė.

Seminarų refleksija vyko edukacinės išvykos į Latviją metu. Mokytojai apibendrino seminarų metu įgytas patirtis, kaip sekasi jas pritaikyti ugdymo procese. Daug dėmesio buvo skirta ir mokymosi aplinkų kūrimui, kaip jos padeda didinti motyvaciją. Edukacinės išvykos metu mokytojai aplankė Bauskės ir Rundalės pilis. Turėjo ekskursiją Rundalės muziejuje, apžiūrėjo nuostabų rožių sodą. Rygoje ekskursijos po senamiestį metu susipažino ne tik su Latvijos istorija, bet ir su Latvijos švietimo sistemos ypatumais. Kitą dieną mokytojų grupė lankėsi Jūrmaloje.

Dalyvaudami šioje programoje pedagogai dar kartą prisiminė, kad norėdami įkvėpti mokinių vidinę motyvaciją, turime motyvuoti ir save. Vidinė motyvacija – itin svarbi tema, norint pasiekti ilgalaikius tikslus. Ji lavina tam tikrus mūsų įgūdžius ir skatina progresą stiprinant visos mokyklos kultūrą.