Respublikinis muzikos projektas su STEAM

Respublikinis muzikos projektas su STEAM

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų projekte „Ritmingos Šv. Kalėdos su STEAM“.

STEAM ugdymo metodo taikymas muzikinių veiklų metu skatina ne tik pozytyvių minčių, emocijų plėtojimą, bet ir tokiu būdu mokiniai ugdosi kritinio mąstymo, inžinerinius, matematinius, gamtos pažinimo gebėjimus. Panaudojant antrines žaliavas, kitas inovatyvias medžiagas, mokiniai gamino muzikos instrumentus ir jais muzikavo. Mokinių įgyta patirtis atliekant pasirodymą ir įspūdingai bei išradingai pasigaminti instrumentai turės pridėtinę vertę tolimesnėse veiklose.

Už dalyvavimą projekte mokiniai apdovanoti padėkos raštais. Mokinius konsultavo muzikos mokytoja Giedrė.